• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування вартості побутового палива, що надається вдовам померлих пенсіонерів вугільних підприємств, які за життя мали право на безоплатне отримання такого палива

Верховна Рада України  | Закон від 21.06.2012 № 5019-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 21.06.2012
 • Номер: 5019-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 21.06.2012
 • Номер: 5019-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування вартості побутового палива, що надається вдовам померлих пенсіонерів вугільних підприємств, які за життя мали право на безоплатне отримання такого палива
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 22, ст.213)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
"1) абзац п’ятий підпункту "ґ" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 доповнити словами "а також вдовам померлих пенсіонерів, зазначених в цьому підпункті, які за життя мали таке право";
2) абзац п’ятий підпункту 165.1.20 пункту 165.1 статті 165 доповнити словами "а також вдовам померлих пенсіонерів, зазначених в цьому підпункті, які за життя мали таке право".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
21 червня 2012 року
№ 5019-VI