• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху через залізничні переїзди та перевезень пасажирів автомобільним транспортом

Верховна Рада України  | Закон від 07.06.2012 № 4950-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.06.2012
 • Номер: 4950-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.06.2012
 • Номер: 4950-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху через залізничні переїзди та перевезень пасажирів автомобільним транспортом
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 18, ст.169)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) статтю 123 викласти в такій редакції:
"Стаття 123. Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди
Порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил руху через залізничний переїзд, крім порушень, передбачених частинами другою і третьою цієї статті, -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
В'їзд на залізничний переїзд особою, яка керує транспортним засобом, у випадках, коли рух через переїзд заборонений, -
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.
Порушення, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене водієм транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або під час перевезення небезпечних вантажів, -
тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого";
2) у статті 133-1:
в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до двадцяти п'яти" замінити словами "від тридцяти до тридцяти п'яти";
в абзаці другому частини восьмої слова "від сорока до п'ятдесяти" замінити словами "від п'ятдесяти до шістдесяти";
доповнити частинами десятою та одинадцятою такого змісту:
"Перевезення пасажирів автобусами в нічний час (з двадцять другої до шостої години), крім тих, що здійснюються на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень, а також тих, що здійснюються автобусами, обладнаними тахографами, -
тягне за собою накладення штрафу на водіїв від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою, другою, шостою, восьмою або десятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від вісімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) у статті 221 слова і цифри "частиною третьою статті 123" замінити словами і цифрами "частинами другою і третьою статті 123";
4) у статті 222:
у частині першій слова і цифри "частини перша і друга статті 123" замінити словами і цифрами "частина перша статті 123", а слова і цифри "частини третя, шоста, восьма і дев'ята статті 133-1" замінити словами і цифрами "частини третя, шоста, восьма, дев'ята, десята і одинадцята статті 133-1";
у частині другій:
у пункті 2 слова і цифри "частиною шостою статті 133-1" замінити словами і цифрами "частинами шостою і одинадцятою статті 133-1";
у пункті 3 слова і цифри "частинами третьою, восьмою і дев'ятою статті 133-1" замінити словами і цифрами "частинами третьою, восьмою, дев'ятою і десятою статті 133-1";
5) у частині першій статті 235-1 слова і цифри "частинами першою і другою статті 123" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 123";
6) у статті 255:
у пункті 1 частини першої:
в абзаці другому слова і цифри "частина третя статті 123" замінити словами і цифрами "частини друга і третя статті 123";
в абзаці "органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 44, 172-2-172-9, 173, 174, 178, 182, 184-1, 185 і 185-7)" слово і цифри "статті 44" замінити словами і цифрами "стаття 44, частини друга і третя статті 123, статті";
доповнити абзацом такого змісту:
"органів залізничного транспорту (частини друга і третя статті 123)";
у пункті 9 частини другої слово і цифри "(стаття 123)" замінити словами і цифрами "(частина перша статті 123)".
2. Статтю 20 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"До перевезень пасажирів автобусами у нічний час (з двадцять другої до шостої години), крім тих, що використовуються на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень, допускаються автобуси, обладнані контрольними приладами (тахографами) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв".
У зв'язку з цим частини четверту - дев'яту вважати відповідно частинами п'ятою - десятою.
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців четвертого, п'ятого і шостого підпункту 2 пункту 1 та пункту 2 розділу I цього Закону, які набирають чинності через два місяці з дня його опублікування.
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
7 червня 2012 року
№ 4950-VI