• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину

Верховна Рада України  | Закон від 04.02.2020 № 490-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 04.02.2020
 • Номер: 490-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 04.02.2020
 • Номер: 490-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, N 34, ст.238)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У пункті 252.20 статті 252 слово і цифри "бурштин 25,00" замінити словом і цифрами "бурштин 10,00".
2. Підрозділ 9-1 розділу ХХ "Перехідні положення" доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Тимчасово встановити ставку рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, визначену пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу:
до 31 грудня 2020 року включно - у розмірі 5 відсотків;
до 31 грудня 2021 року включно - у розмірі 8 відсотків".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниВ.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
4 лютого 2020 року
№ 490-IX