• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР

Президія Верховної Ради УРСР  | Указ від 30.10.1987 № 4841-XI
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради УРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 30.10.1987
 • Номер: 4841-XI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради УРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 30.10.1987
 • Номер: 4841-XI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 45, ст. 904 )
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 2 вересня 1987 року "Про розширення пільг працюючим вагітним жінкам і жінкам які мають малолітніх дітей" Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести до Кодексу законів про працю Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1983 р., N 6, ст. 87) такі зміни і доповнення:
1. З пункту 1 частини першої статті 55 виключити слова "матеріалів, які годують груддю, а також"; слова "до одного року" замінити словами "до двох років".
2. Статтю 56 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 56. Неповний робочий час
За угодою між робітником, службовцем і адміністрацією може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до восьми років або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, адміністрація зобов'язана встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав робітників і службовців".
3. У статті 63:
з пункту 1 частини першої виключити слова "матерів, які годують груддю, а також"; слова "до одного року" замінити словами "до двох років";
у частині третій слова "від одного року до восьми років" замінити словами "від двох до восьми років".
4. З назви і тексту статті 176 виключити відповідно слова "матерів, які годують груддю", "матерів, які годують груддю, а також"; слова "до одного року" замінити словами "до двох років".
5. У назві і тексті статті 177 слова "від одного року до восьми років" замінити словами "від двох до восьми років".
6. Назву, частини першу і другу статті 178 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 178. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до півтора року
Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.
Жінки, які мають дітей віком до півтора року, в разі неможливості виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку півтора року".
7. Статтю 179 доповнити частиною третьою такого змісту:
"За бажанням жінки у період перебування її у відпустці по догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за нею зберігається право на одержання допомоги у період частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною".
8. З частини першої статті 183 виключити слова "Матерям, які годують груддю, і", а слова "до одного року" замінити словами "до півтора року".
9. У статті 184:
з назви і частини другої виключити слова "матерів, які годують груддю", а слова "до одного року" замінити словами "до півтора року";
частину другу після слів "з обов'язковим працевлаштуванням" доповнити таким реченням "Обов'язкове працевлаштування вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до півтора року, адміністрація здійснює також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору".
Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКОСекретар ПрезидіїВерховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 30 жовтня 1987 р.
N 4841-XI