Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року. Заходи від 13.04.2011 №471

Кабінет Міністрів України Постанова, Заходи, Програма від 13.04.2011 №471
Остання редакція від 19.01.2012. Внесення змін (постанова від 28.12.2011 N 1390 /1390-2011-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Заходи, Програма

Дата 13.04.2011

Номер 471

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 квітня 2011 р. N 471
Київ
Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390 від 28.12.2011 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Програму перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, до повноважень яких належать питання нормування у будівництві:
забезпечити виконання завдань Програми у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік;
подавати щороку до 1 лютого Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства інформацію про хід виконання Програми.
( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390 від 28.12.2011 )
3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390 від 28.12.2011 )
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 471
ПРОГРАМА
перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року
Мета Програми
Метою Програми є забезпечення розвитку національної системи нормування у будівництві шляхом перегляду державних будівельних норм і правил, за результатами якого вони можуть бути скасовані, внесені зміни до них, розроблені нові будівельні норми і правила.
Основні напрями виконання Програми
Програма виконується за такими напрямами:
удосконалення нормативної бази з питань будівництва, містобудування та архітектури;
забезпечення адаптації державних будівельних норм до нормативної бази Європейського Союзу;
створення механізму міжгалузевої координації та поліпшення планування робіт з нормування у будівництві;
сприяння плановому оновленню діючих державних будівельних норм.
Шляхи виконання Програми
Програму передбачається виконати шляхом:
перегляду державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України "Про будівельні норми", та внесення змін до них або переведення у статус національних стандартів з урахуванням усталених методів стандартизації;
перевірки державних будівельних норм і правил на відповідність законодавству;
перенесення з будівельних норм положень, які регулюють правовідносини у сфері будівництва та архітектури, до відповідних нормативно-правових актів;
скасування будівельних норм і правил, які втратили актуальність, не використовуються та не відповідають вимогам законодавства;
формування системи базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві.
Заходи з виконання Програми наведено у додатку 1.
Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
скоротити питому вагу будівельних норм у нормативній базі з питань будівництва;
забезпечити у повному обсязі будівельну галузь сучасною базою будівельних норм з визначенням обов'язкових вимог до будівель та споруд;
гармонізувати державні будівельні норми із стандартами Європейського Союзу;
виготовляти продукцію будівельного призначення на підставі переглянутих норм.
Обсяги та джерела фінансування Програми
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 2.
Фінансування заходів здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві.
Обсяги фінансування заходів уточнюються щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.
Додаток 1
до Програми
ЗАХОДИ
з виконання Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року
Найменування заходуВідповідальні за
виконання
Строк
виконан-
ня, рік
1.Формування системи базових організацій з
науково-технічної діяльності у
будівництві відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2010 р. N 589
Мінрегіон
Міністерство
аграрної політики
та продовольства
Міненерговугілля
Міністерство
інфраструктури
МНС
МВС
Мінприроди
Агентство держмайна
Укравтодор
Держводагентство
Держрибагентство
2011
2.Створення центрального фонду будівельних
норм
Мінрегіон-"-
3.Проведення комплексного аналізу
нормативної бази з питань будівництва
-"--"-
4.Перегляд нормативних актів щодо
розроблення та впровадження будівельних
норм
-"--"-
5.Створення інтернет-порталу для
розміщення на ньому бази даних з
актуалізованими текстами будівельних
норм і надання безоплатного доступу до
нього
-"--"-
6.Розроблення та затвердження
перспективних планів робіт з
нормування у будівництві
Міністерство
аграрної політики
та продовольства
Міненерговугілля
Міністерство
інфраструктури
МНС
МВС
Мінприроди
Агентство держмайна
Укравтодор
Держводагентство
Держрибагентство
2012
7.Перегляд та внесення змін до державних
будівельних норм і правил, прийнятих до
набрання чинності Законом України "Про будівельні норми" ,
відповідно до переліку:
СНиП 2.11.06-91 Склады лесных
материалов.
Противопожарные
нормы проектирования
Міністерство
аграрної політики
та продовольства
2012-2015
СНиП 3.05.05-84 Технологическое
оборудование и
технологические
трубопроводы
-"--"-
СНиП 3.05.07-85 Системы
автоматизации
-"--"-
СН 474-75 Нормы отвода земель
для мелиоративных
каналов
-"--"-
ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для
тваринництва
-"--"-
ДБН В.2.2-2-95 Теплиці і парники-"--"-
ДБН В.2.2-7-98 Будівлі і споруди для
зберігання
мінеральних добрив та
засобів захисту
рослин
-"--"-
ДБН В.2.2-8-98 Підприємства, будівлі
і споруди по
зберіганню та
переробці зерна
-"--"-
ДБН В.2.2-12-2003 Будівлі і споруди для
зберігання та
переробки
сільськогосподарської
продукції
Міністерство
аграрної політики
та продовольства
2012-2015
СНиП 2.02.02-85 Основания
гидротехнических
сооружений
Міненерговугілля-"-
СНиП 2.11.04-85 Подземные хранилища
нефти, нефтепродуктов
и сжиженных газов
-"--"-
СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность
стальных
трубопроводов
-"--"-
СНиП 2.05.06-85 Магистральные
трубопроводы
-"--"-
СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы,
прокладываемые на
территории городов и
других населенных
пунктов
-"--"-
СНиП III-42-80 Магистральные
трубопроводы. Правила
производства и
приемки работ
-"--"-
СНиП 2.06.04-82*, Нагрузки и
изд. 1986 года воздействия на
гидротехнические
сооружения (волновые,
ледовые и от судов)
-"--"-
СНиП II-58-75 Электростанции
тепловые
-"--"-
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические
устройства
-"--"-
СН 452-73 Нормы отвода земель
для магистральных
трубопроводов
-"--"-
СН 459-74 Нормы отвода земель
для нефтяных и
газовых скважин
-"--"-
ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів
земельних ділянок для
об'єктів електричних
мереж
-"--"-
СНиП 2.06.14-85 Защита горных
выработок от
подземных и
поверхностных вод
-"--"-
СНиП 3.02.03-84 Подземные горные
выработки
-"--"-
СНиП II-94-80 Подземные горные
выработки
-"--"-
СН 484-76 Инструкция по
инженерным изысканиям
в горных выработках,
предназначаемых для
размещения объектов
народного хозяйства
Міненерговугілля2012-2015
СН 522-79 Инструкция по
проектированию,
строительству и
эксплуатации
гидротехнических
сооружений на
подрабатываемых
горными работами
территориях
-"--"-
СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и
железобетонные
Міненерговугілля
Держводагентство
-"-
СНиП 2.06.07-87 Подпорные стенки,
судоходные шлюзы,
рыбопропускные и
рыбозащитные
сооружения
-"--"-
СНиП 2.06.08-87 Бетонные и
железобетонные
конструкции
гидротехнических
сооружений
-"--"-
СНиП 2.06.09-84 Туннели
гидротехнические
-"--"-
ДБН А.3.1-9-2000 Прийняття в
експлуатацію
закінчених
будівництвом захисних
споруд цивільної
оборони та їх
утримання
МНС-"-
ДБН Б.1.1-5-2007 Перша частина "Склад,
зміст, порядок
розроблення,
погодження та
затвердження розділу
інженерно-технічних
заходів цивільного
захисту (цивільної
оборони) на особливий
період у
містобудівній
документації"
-"--"-
Друга частина "Склад,
зміст, порядок
розроблення,
погодження та
затвердження розділу
інженерно-технічних
заходів цивільного
захисту (цивільної
оборони) на мирний
час у містобудівній
документації"
-"--"-
ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека
об'єктів будівництва
МНС2012-2015
ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні
заходи цивільного
захисту (цивільної
оборони)
-"--"-
ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди
цивільної оборони
-"--"-
ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика
будинків і споруд
-"--"-
СНиП 2.01.29-85 Основные положения по
составу проекта
полигона по
обезвреживанию и
захоронению токсичных
промышленных отходов
Агентство
держмайна
-"-
СНиП II-89-80 Генеральные планы
промышленных
предприятий
-"--"-
СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с
динамическими
нагрузками
-"--"-
СНиП 2.09.03-85 Сооружения
промышленных
предприятий
-"--"-
СНиП 2.11.02-87 Холодильники-"--"-
СНиП III-24-75 Промышленные печи и
кирпичные трубы
-"--"-
СНиП 2.05.07-91 Промышленный
транспорт
-"--"-
СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция
оборудования и
трубопроводов
-"--"-
СНиП 2.03.04-84 Бетонные и
железобетонные
конструкции,
предназначенные для
работы в условиях
воздействия
повышенных и высоких
температур
-"--"-
СН 174-75 Инструкция по
проектированию
электроснабжения
промышленных
предприятий
-"--"-
СН 181-70 Указания по
проектированию
цветовой отделки
интерьеров
производственных
зданий промышленных
предприятий
-"--"-
СН 364-67 Указания по
проектированию
предприятий
(объектов),
сооружаемых на базе
комплектного
импортного
оборудования и
оборудования,
изготовленного по
иностранным
лицензиям
Агентство
держмайна
2012-2015
СН 437-81 Инструкция по
проектированию
технологических
трубопроводов из
стеклянных труб
-"--"-
СН 527-80 Инструкция по
проектированию
технологических
стальных
трубопроводов Ру до
10 МПа
-"-
СН 550-82 Инструкция по
проектированию
технологических
трубопроводов из
пластмассовых труб
-"--"-
СНиП 2.05.08-85 АэродромыДержавіаслужба-"-
СНиП 3.06.06-88 Аэродромы-"--"-
СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические
морские и речные
транспортные
сооружения
Укрморрічінспекція-"-
СНиП II-44-78 Тоннели
железнодорожные и
автодорожные
Укрзалізниця-"-
СНиП III-38-75 Железные дороги-"--"-
СНиП III-44-77 Тоннели
железнодорожные,
автодорожные и
гидротехнические.
Метрополитены
-"--"-
СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические
сооружения речные
Укрморрічінспекція-"-
СН 457-74 Нормы отвода земель
для аэропортов
Державіаслужба-"-
СН 461-74 Нормы отвода земель
для линии связи
Державна служба
зв'язку
-"-
СН 468-74 Нормы отвода земель
для железных дорог
Укрзалізниця-"-
ДБН В.2.3-19-2008 Залізниці колії 1520
мм. Норми
проектування
-"--"-
ДБН В.2.3-4-2007 Автомобільні дороги.
Частина I.
Проектування.
Частина II.
Будівництво
Укравтодор2012-2015
ДБН В.2.3-6-2009 Мости та труби.
Обстеження та
випробування
-"--"-
ДБН В.2.3-14:2006 Мости та труби.
Правила
проектування
-"--"-
ДБН В.2.3-16-2007 Норми відведення
земельних ділянок для
будівництва
(реконструкції)
автомобільних доріг
-"--"-
ДБН В.2.3-20-2008 Мости та труби.
Виконання та
приймання робіт
-"--"-
ДБН В.2.3-22-2009 Мости та труби.
Основні вимоги
проектування
-"--"-
СНиП 2.06.05-84*, Плотины из грунтовых
изд. 1991 года материалов
Держводагентство-"-
ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи
та споруди
-"--"-
СНиП III-39-76 Трамвайные путиМінрегіон-"-
СНиП III-41-76 Контактные сети
электрифицированного
транспорта
-"--"-
СНиП 2.01.14-83 Определение расчетных
гидрологических
характеристик
-"--"-
СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения
-"--"-
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные
сети и сооружения
-"--"-
СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети-"--"-
СНиП 3.05.04-85*, Наружные сети и
изд. 1990 года сооружения
водоснабжения и
канализации
-"--"-
СНиП II-35-76 Котельные установки-"--"-
СНиП III-10-75 Благоустройство
территорий
-"--"-
СН 322-74 Указания по
производству и
приемке работ по
строительству в
городах и на
промышленных
предприятиях
коллекторных
тоннелей, сооружаемых
способом щитовой
проходки
Мінрегіон2012-2015
СН 338-65 Временные указания по
проектированию
внутриквартальных
инженерных
коммуникаций в
коллекторах, в
технических подпольях
и технических
коридорах
-"--"-
СН 456-73 Нормы отвода земель
для магистральных
водоводов и
канализационных
коллекторов
-"--"-
СН 496-77 Временная инструкция
по проектированию
сооружений для
очистки поверхностных
сточных вод
-"--"-
СН 531-80 Инструкция о составе,
порядке разработки и
утверждения схем
теплоснабжения
населенных пунктов с
суммарной тепловой
нагрузкой до 116 МВт
(1000 Гкал/ч)
-"--"-
СН 541-82 Инструкция по
проектированию
наружного освещения
городов, поселков и
сельских населенных
пунктов
-"--"-
ДБН Б.2.2-1-2008 Кладовища, крематорії
та колумбарії. Норми
проектування
-"--"-
ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги
населених пунктів
-"--"-
ДБН В.2.3-18-2007 Трамвайні та
тролейбусні лінії.
Загальні вимоги до
проектування
-"--"-
ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих
побутових відходів.
Основні положення
проектування
Мінрегіон2012-2015
ДБН В.2.5-22-2002 Зовнішні мережі
гарячого
водопостачання та
водяного опалення з
використанням труб зі
структурованого
поліетилену з
тепловою ізоляцією зі
спіненого поліетилену
і захисною гофрованою
поліетиленовою
оболонкою
-"--"-
СНиП 2.01.01-82 Строительная
климатология и
геофизика
-"--"-
СНиП II-12-77 Защита от шума-"--"-
СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты-"--"-
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения,
основания и
фундаменты
-"--"-
СНиП 2.09.02-85*, Производственные
изд. 1991 года здания
-"--"-
СНиП 2.09.04-87 Административные и
бытовые здания
-"--"-
СНиП 2.11.01-85*, Складские здания
изд. 1991 года
-"--"-
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод
и канализация зданий
-"--"-
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция
и кондиционирование
-"--"-
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-
технические системы
-"--"-
СНиП 2.03.03-85 Армоцементные
конструкции
-"--"-
СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые
конструкции
-"--"-
СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные
конструкции
-"--"-
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных
конструкций от
коррозии
Мінрегіон2012-2015
СНиП 2.03.13-88 Полы-"--"-
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие
конструкции
-"--"-
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и
отделочные покрытия
-"--"-
СНиП 3.04.03-85 Защита строительных
конструкций и
сооружений от
коррозии
-"--"-
СНиП II-22-81 Каменные и
армокаменные
конструкции
-"--"-
СНиП II-23-81*, Стальные конструкции
изд. 1990 года
-"--"-
СНиП II-25-80 Деревянные
конструкции
-"--"-
СНиП III-18-75 Металлические
конструкции
-"--"-
СНиП 3.08.01-85 Механизация
строительного
производства.
Рельсовые пути
башенных кранов
-"--"-
СН 277-80 Инструкция по
изготовлению изделий
из ячеистого бетона
-"--"-
СН 428-74 Указания по
проектированию,
монтажу и
эксплуатации
конструкций из
профильного стекла
-"--"-
СН 441-72* Указания по
проектированию
ограждений площадок и
участков предприятий,
зданий и сооружений
-"--"-
СН 462-74 Нормы отвода земель
для сооружений
геологоразведочных
скважин
-"--"-
СН 477-75 Временная инструкция
по проектированию
стен сооружений и
противофильтрационных
завес, устраиваемых
способом "стена в
грунте"
Мінрегіон2012-2015
СН 497-77 Временная инструкция
по проектированию,
монтажу и
эксплуатации
воздухоопорных
пневматических
сооружений
-"--"-
СН 515-79 Инструкция по
проектированию зданий
и сооружений,
приспосабливаемых
под лечебные
учреждения
-"--"-
СН 528-80 Перечень единиц
физических величин,
подлежащих
применению в
строительстве
-"--"-
СН 551-82 Инструкция по
проектированию и
строительству
противофильтрационных
устройств из
полиэтиленовой пленки
для искусственных
водоемов
-"--"-
СНиП 1.04.03-85*, Нормы
изд. 1991 года продолжительности
строительства и
задела в
строительстве
предприятий, зданий и
сооружений
-"--"-
ДБН А.1.1-73-2003 Положення з
виробничого
нормування витрат
матеріалів у
будівництві
-"--"-
ДБН А 2.1-1-2008 Інженерні вишукування
для будівництва
-"--"-
ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст
матеріалів оцінки
впливів на навколишнє
середовище (ОВНС) при
проектуванні і
будівництві
підприємств, будинків
і споруд
-"--"-
ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист
інформації. Загальні
вимоги до організації
проектування і
проектної
документації для
будівництва
Мінрегіон2012-2015
ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок
розроблення,
погодження та
затвердження
проектної
документації для
будівництва
-"--"-
ДБН А.2.2-4-2003 Положення про
авторський нагляд за
будівництвом будинків
і споруд
-"--"-
ДБН А.2.2-6:2008 Склад, зміст, порядок
розроблення,
погодження і
затвердження науково-
проектної
документації для
реставрації об'єктів
нерухомої культурної
спадщини
-"--"-
ДБН А.2.3-1-99 Територіальна
діяльність в
будівництві. Основні
положення
-"--"-
ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних
і залізобетонних
виробів
-"--"-
ДБН А.3.1-8-96 Проектування
підприємств по
виробництву
залізобетонних
виробів
-"--"-
ДБН А.3.2-2-2009 Промислова безпека у
будівництві. Основні
положення
-"--"-
ДБН Б.1-1-93 Порядок створення і
ведення містобудівних
кадастрів населених
пунктів
-"--"-
ДБН Б.1-2-95 Склад, зміст, порядок
розроблення,
погодження і
затвердження
комплексних схем
транспорту для міст
України
-"--"-
ДБН Б.1-3-97 Склад, зміст, порядок
розроблення,
погодження та
затвердження
генеральних планів
міських населених
пунктів
-"--"-
ДБН Б.1.1-4-2009 Склад, зміст, порядок
розроблення,
погодження та
затвердження
містобудівного
обґрунтування
Мінрегіон2012-2015
ДБН Б.1.1-6-2007 Склад, зміст, порядок
розроблення,
погодження та
затвердження схем
планування території
району
-"--"-
ДБН Б.1.1-7-2007 Склад, зміст, порядок
розроблення,
погодження та
затвердження схем
планування території
сільради
-"--"-
ДБН Б.1.1-9-2009 Склад, зміст, порядок
розроблення,
погодження та
затвердження
генеральних планів
сільських населених
пунктів
-"--"-
ДБН 360-92** Планування та
забудова міських і
сільських поселень
-"--"-
ДБН Б.2.2-2-2008 Склад, зміст, порядок
розроблення,
погодження та
затвердження науково-
проектної
документації щодо
визначення меж та
режимів використання
зон охорони пам'яток
архітектури та
містобудування
-"--"-
ДБН Б.2.2-3-2008 Склад, зміст, порядок
розроблення,
погодження та
затвердження
історико-
архітектурних опорних
планів, спеціальної
науково-проектної
документації для
визначення історичних
ареалів населених
місць України
-"--"-
ДБН Б.2.2-4-2008 Склад, зміст, порядок
розроблення,
погодження та
затвердження проекту
розподілу території
мікрорайону
-"--"-
ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова
сільських поселень
-"--"-
ДБН Б.2.4-2-94 Види, склад, порядок
розроблення,
погодження та
затвердження
містобудівної
документації для
сільських поселень
Мінрегіон2012-2015
ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани
сільськогосподарських
підприємств
-"--"-
ДБН Б.2.4-4-97 Планування та
забудова малих
сільськогосподарських
підприємств та
селянських
(фермерських)
господарств
-"--"-
ДБН В.1.1-1-94 Проектування і
будівництво цивільних
будівель із блоків і
каменів пиляних
вапняків кримських
родовищ в сейсмічних
районах
-"--"-
ДБН В.1.1-3-97 Інженерний захист
територій, будинків і
споруд від зсувів і
обвалів. Основні
положення
-"--"-
ДБН В.1.1-5-2000 Будинки та споруди на
підроблюваних
територіях і
просідаючих ґрунтах
(Частина I. Будинки і
споруди на
підроблюваних
територіях. Частина
II. Будинки і споруди
на просідаючих
ґрунтах)
-"--"-
ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у
сейсмічних районах
України
-"--"-
ДБН В.1.2-1-95 Положення про
розслідування причин
аварій (обвалень)
будівель, споруд, їх
частин та
конструктивних
елементів
-"--"-
ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і
впливи. Норми
проектування
-"--"-
ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення
надійності та безпеки
будівельних об'єктів.
Науково-технічний
супровід будівельних
об'єктів
-"--"-
ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до
будівель і споруд.
Механічний опір та
стійкість
Мінрегіон2012-2015
ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до
будівель і споруд.
Пожежна безпека
-"--"-
ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до
будівель і споруд.
Безпека життя і
здоров'я людини та
захист навколишнього
природного
середовища
-"--"-
ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до
будівель і споруд.
Безпека
експлуатації
-"--"-
ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до
будівель і споруд.
Захист від шуму
-"--"-
ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до
будівель і споруд.
Економія енергії
-"--"-
ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах
ущільненої забудови.
Вимоги безпеки
-"--"-
ДБН В.1.2-14:2008 Загальні принципи
забезпечення
надійності та
конструктивної
безпеки будівель,
споруд, будівельних
конструкцій та основ
-"--"-
ДБН В.1.2-15-2009 Навантаження та
впливи. Мости та
труби
-"--"-
ДБН В.1.4-0.01-97 Система норм та
правил зниження рівня
іонізуючих
випромінювань
природних
радіонуклідів в
будівництві. Основні
положення
-"--"-
ДБН В.1.4-0.02-97 Система норм та
правил зниження рівня
іонізуючих
випромінювань
природних
радіонуклідів в
будівництві. Типові
документи
Мінрегіон2012-2015
ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та
правил зниження рівня
іонізуючих
випромінювань
природних
радіонуклідів в
будівництві.
Регламентовані
радіаційні параметри.
Допустимі рівні
-"--"-
ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та
правил зниження рівня
іонізуючих
випромінювань
природних
радіонуклідів в
будівництві.
Радіаційний контроль
будівельних
матеріалів та
об'єктів будівництва
-"--"-
ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти
споруд. Основні
положення
проектування
-"--"-
ДБН 363-92 Житлові будинки для
осіб похилого віку
сільської місцевості
України
-"--"-
ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди
навчальних закладів
-"--"-
ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди
дитячих дошкільних
закладів
-"--"-
ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони
здоров'я
-"--"-
ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства
побутового
обслуговування.
Основні положення
-"--"-
ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та
фізкультурно-
оздоровчі споруди
-"--"-
ДБН В.2.2-14-2003 Приміщення для
зберігання секретних
документів та роботи
з ними
-"--"-
ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки.
Основні положення
-"--"-
ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні
та дозвіллєві
заклади
-"--"-
ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків
і споруд для
маломобільних груп
населення
Мінрегіон2012-2015
ДБН В.2.2-18:2006 Заклади соціального
захисту населення
-"--"-
ДБН В.2.2-20:2008 Готелі-"--"-
ДБН В.2.2-23-2009 Підприємства
торгівлі
-"--"-
ДБН В.2.2-24-2009 Проектування висотних
житлових і
громадських будинків
-"--"-
ДБН В.2.3-7-2003 Метрополітени-"--"-
ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі
для легкових
автомобілів
-"--"-
ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання-"--"-
ДБН В.2.5-24-2003 Електрична кабельна
система опалення
-"--"-
ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи
електробезпеки в
електроустановках
будинків і споруд
-"--"-
ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне
освітлення
-"--"-
ДБН 298-92 Проектирование и
выполнение изоляции
наружных стыков
крупнопанельных
зданий
-"--"-
ДБН 338-92 Проектування,
улаштування та
експлуатація
індустріальних
безрулонних дахів
житлових та
громадських будинків
-"--"-
ДБН В.2.6-6-95 Проектування,
будівництво та
експлуатація будинків
системи "ПЛАСТБАУ"
-"--"-
ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинків і
споруд
-"--"-
ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів
із застосуванням
сухих будівельних
сумішей
Мінрегіон2012-2015
ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція
будівель
-"--"-
ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх
стін із фасадною
теплоізоляцією.
Вимоги до
проектування,
улаштування та
експлуатації
-"--"-
ДБН В.2.7-31-95 Порядок визначення
запасів родовищ піску
та гравію
-"--"-
ДБН В.2.7-63-97 Застосування в
будівництві і
будіндустрії
гранульованих шлаків
і шлакопемзових
відсівів
феросплавного
виробництва
-"--"-
ДБН В.2.8-1-95 Вимоги до розроблення
засобів механізації в
будівництві і оцінка
їх технічного рівня.
Основні положення
-"--"-
ДБН В.2.8-2-95 Будівельні машини,
обладнання і
механізований
інструмент. Види
випробувань. Порядок
їх здійснення
-"--"-
ДБН В.2.8-3-95 Технічна експлуатація
будівельних машин
-"--"-
ДБН В.2.8-4-96 Система технічного
обслуговування та
ремонту будівельних
машин. Загальні
вимоги
-"--"-
ДБН В.2.8-5-96 Технічні параметри
засобів механізації,
що підлягають
контролю при
сертифікаційних
випробуваннях
-"--"-
ДБН В.2.8-6-96 Технічне
обслуговування та
ремонт кранів
самохідних стрілових
-"--"-
ДБН В.2.8-7-96 Система технічного
обслуговування та
ремонту будівельних
машин. Порядок
атестації ремонтного
виробництва
Мінрегіон2012-2015
ДБН В.2.8-9-98 Експлуатація
будівельних машин.
Загальні вимоги
-"--"-
ДБН В.2.8-11-99 Технічні вимоги до
ремонту типових
пошкоджень
металоконструкцій
вантажопідіймальних
кранів
-"--"-
ДБН В.2.8-12-2000 Типові норми витрат
пального і
змащувальних
матеріалів для
експлуатації техніки
в будівництві
-"--"-
ДБН В.2.8-13-2000 Технічне
діагностування
гідроприводу
будівельних машин
-"--"-
ДБН В.2.8-14-2000 Правила зберігання
будівельних машин
-"--"-
ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення
несучих і
огороджувальних
будівельних
конструкцій та основ
промислових будинків
і споруд
-"--"-
ДБН 362-92 Оцінка технічного
стану сталевих
конструкцій
виробничих будинків і
споруд, що
експлуатуються
-"--"-
ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні,
консерваційні та
ремонтні роботи на
пам'ятках культурної
спадщини
-"--"-
ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки.
Реконструкція та
капітальний ремонт
-"--"-
ДБН Г.1-3-95 Типові норми витрат
молотого шлаку і
лужного компонента
для виготовлення
шлаколужних бетонів,
збірних і монолітних
бетонних і
залізобетонних
конструкційних
виробів
-"--"-
ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення,
складування та
зберігання
матеріалів, виробів,
конструкцій і
устаткування в
будівництві
-"--"-
ДБН Г.1-5-96 Нормативна база
оснащення будівельних
організацій (бригад)
засобами механізації,
інструментом та
інвентарем
Мінрегіон2012-2015
ДБН Г.1-6-96 Тимчасові норми для
розрахунку витрати
теплової енергії при
тепловій обробці
бетонних та
залізобетонних
виробів
-"--"-
ДБН Г.1-7-97 Тимчасові норми для
розрахунку витрат
теплової та
електричної енергії
при виробництві цегли
та каменів
керамічних
-"--"-
ДБН Г.1-8-2000 Норми розрахунку
витрат палива,
теплової та
електричної енергії
при виробництві
вапна, цегли і
каменів силікатних
-"--"-
ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення
вартості будівництва
-"--"-
ДБН Д.1.1-2-99 Вказівки щодо
застосування
ресурсних елементних
кошторисних норм на
будівельні роботи
-"--"-
ДБН Д.1.1-3-99 Вказівки щодо
застосування
ресурсних елементних
кошторисних норм на
монтаж устаткування
-"--"-
ДБН Д.1.1-4-2000 Вказівки щодо
застосування
ресурсних елементних
кошторисних норм на
ремонтно-будівельні
роботи
-"--"-
ДБН Д.1.1-5-2001 Вказівки щодо
застосування
ресурсних елементних
кошторисних норм на
реставраційно-
відновлювальні
роботи
-"--"-
ДБН Д.1.1-6-2000 Указания по
применению ресурсных
элементных сметных
норм на
пусконаладочные
работы
-"--"-
ДБН Д.1.1-7-2000 Правила визначення
вартості проектно-
вишукувальних робіт
для будівництва, що
здійснюється на
території України
-"--"-
ДБН Д.2.2-1-99 Збірник 1. Земляні
роботи
Мінрегіон2012-2015
ДБН Д.2.2-2-99 Збірник 2.
Гірничорозкривні
роботи
-"--"-
ДБН Д.2.2-3-99 Збірник 3.
Буропідривні роботи
-"--"-
ДБН Д.2.2-4-99 Збірник 4.
Свердловини
-"--"-
ДБН Д.2.2-5-99 Збірник 5. Пальові
роботи. Опускні
колодязі. Закріплення
ґрунтів
-"--"-
ДБН Д.2.2-6-99 Збірник 6. Бетонні та
залізобетонні
конструкції
монолітні
-"--"-
ДБН Д.2.2-7-99 Збірник 7. Бетонні та
залізобетонні
конструкції збірні
-"--"-
ДБН Д.2.2-8-99 Збірник 8.
Конструкції з цегли
та блоків
-"--"-
ДБН Д.2.2-9-99 Збірник 9. Металеві
конструкції
-"--"-
ДБН Д.2.2-10-99 Збірник 10. Дерев'яні
конструкції
-"--"-
ДБН Д.2.2-11-99 Збірник 11. Підлоги-"--"-
ДБН Д.2.2-12-99 Збірник 12. Покрівля-"--"-
ДБН Д.2.2-13-99 Збірник 13. Захист
будівельних
конструкцій та
устаткування від
корозії
-"--"-
ДБН Д.2.2-14-99 Збірник 14.
Конструкції в
сільському
будівництві
-"--"-
ДБН Д.2.2-15-99 Збірник 15.
Оздоблювальні
роботи
-"--"-
ДБН Д.2.2-16-99 Збірник 16.
Трубопроводи
внутрішні
-"--"-
ДБН Д.2.2-17-99 Збірник 17.
Водопровід і
каналізація -
внутрішнє обладнання
Мінрегіон2012-2015
ДБН Д.2.2-18-99 Збірник 18.
Опалювання -
внутрішнє обладнання
-"--"-
ДБН Д.2.2-19-99 Збірник 19.
Газопостачання -
внутрішнє обладнання
-"--"-
ДБН Д.2.2-20-99 Збірник 20.
Вентиляція та
кондиціонування
повітря
-"--"-
ДБН Д.2.2-21-99 Збірник 21.
Електроосвітлення
будівель
-"--"-
ДБН Д.2.2-22-99 Збірник 22.
Водопровід -
зовнішні мережі
-"--"-
ДБН Д.2.2-23-99 Збірник 23.
Каналізація -
зовнішні мережі
-"--"-
ДБН Д.2.2-24-99 Збірник 24.
Теплопостачання та
газопроводи -
зовнішні мережі
-"--"-
ДБН Д.2.2-25-99 Збірник 25.
Магістральні та
промислові
трубопроводи газо- та
нафтопродуктів
-"--"-
ДБН Д.2.2-26-99 Збірник 26.
Теплоізоляційні
роботи
-"--"-
ДБН Д.2.2-27-99 Збірник 27.
Автомобільні дороги
-"--"-
ДБН Д.2.2-28-99 Збірник 28.
Залізниці
-"--"-
ДБН Д.2.2-29-99 Збірник 29. Тунелі та
метрополітени
-"--"-
ДБН Д.2.2-30-99 Збірник 30. Мости і
труби
-"--"-
ДБН Д.2.2-31-99 Збірник 31.
Аеродроми
-"--"-
ДБН Д.2.2-32-99 Збірник 32. Трамвайні
колії
-"--"-
ДБН Д.2.2-33-99 Збірник 33. Лінії
електропередачі
Мінрегіон2012-2015
ДБН Д.2.2-34-99 Збірник 34. Споруди
зв'язку,
радіомовлення і
телебачення
-"--"-
ДБН Д.2.2-36-99 Збірник 36. Земляні
конструкції
гідротехнічних
споруд
-"--"-
ДБН Д.2.2-37-99 Збірник 37. Бетонні
та залізобетонні
конструкції
гідротехнічних
споруд
-"--"-
ДБН Д.2.2-38-99 Збірник 38. Кам'яні
конструкції
гідротехнічних
споруд
-"--"-
ДБН Д.2.2-39-99 Збірник 39. Металеві
конструкції
гідротехнічних
споруд
-"--"-
ДБН Д.2.2-40-99 Збірник 40. Дерев'яні
конструкції
гідротехнічних
споруд
-"--"-
ДБН Д.2.2-41-99 Збірник 41.
Гідроізоляційні
роботи гідротехнічних
споруд
-"--"-
ДБН Д.2.2-42-99 Збірник 42.
Берегоукріплювальні
роботи
-"--"-
ДБН Д.2.2-43-99 Збірник 43.
Судновозні колії
стапелів та сліпів
-"--"-
ДБН Д.2.2-44-99 Збірник 44.
Підводно-будівельні
(водолазні) роботи
-"--"-
ДБН Д.2.2-45-99 Збірник 45.
Промислові печі і
труби
-"--"-
ДБН Д.2.2-46-99 Збірник 46. Роботи
при реконструкції
будівель та споруд
-"--"-
ДБН Д.2.2-47-99 Збірник 47.
Озеленення. Захист
лісонасадження.
Багатолітні плодові
насадження
Мінрегіон2012-2015
ДБН Д.2.3-1-99 Збірник 1.
Металообробне
устаткування
-"--"-
ДБН Д.2.3-2-99 Збірник 2.
Деревообробне
устаткування
-"--"-
ДБН Д.2.3-3-99 Збірник 3.
Підйомно-транспортне
устаткування
-"--"-
ДБН Д.2.3-4-99 Збірник 4.
Дробильно-розмельне,
збагачувальне та
агломераційне
устаткування
-"--"-
ДБН Д.2.3-5-99 Збірник 5. Вагове
устаткування
-"--"-
ДБН Д.2.3-6-99 Збірник 6.
Теплосилове
устаткування
-"--"-
ДБН Д.2.3-7-99 Збірник 7.
Компресорні
установки, насоси і
вентилятори
-"--"-
ДБН Д.2.3-8-99 Збірник 8.
Електротехнічні
установки
-"--"-
ДБН Д.2.3-9-99 Збірник 9. Електричні
печі
-"--"-
ДБН Д.2.3-10-99 Збірник 10.
Устаткування
зв'язку
-"--"-
ДБН Д.2.3-11-99 Збірник 11. Прилади,
засоби автоматизації
та обчислювальної
техніки
-"--"-
ДБН Д.2.3-12-99 Збірник 12.
Технологічні
трубопроводи
-"--"-
ДБН Д.2.3-13-99 Збірник 13.
Устаткування атомних
електричних станцій
-"--"-
ДБН Д.2.3-14-99 Збірник 14.
Устаткування
прокатних виробництв
-"--"-
ДБН Д.2.3-15-99 Збірник 15.
Устаткування для
очищення газів
-"--"-
ДБН Д.2.3-16-99 Збірник 16.
Устаткування
підприємств чорної
металургії
Мінрегіон2012-2015
ДБН Д.2.3-17-99 Збірник 17.
Устаткування
підприємств
кольорової
металургії
-"--"-
ДБН Д.2.3-18-99 Збірник 18.
Устаткування
підприємств хімічної
та нафтопереробної
промисловості
-"--"-
ДБН Д.2.3-19-99 Збірник 19.
Устаткування
підприємств вугільної
та торф'яної
промисловості
-"--"-
ДБН Д.2.3-20-99 Збірник 20.
Устаткування
сигналізації,
централізації та
блокування на
залізничному
транспорті
-"--"-
ДБН Д.2.3-21-99 Збірник 21.
Устаткування
метрополітенів і
тунелів
-"--"-
ДБН Д.2.3-22-99 Збірник 22.
Устаткування
гідроелектричних
станцій та
гідротехнічних
споруд
-"--"-
ДБН Д.2.3-23-99 Збірник 23.
Устаткування
підприємств
електротехнічної
промисловості
-"--"-
ДБН Д.2.3-24-99 Збірник 24.
Устаткування
підприємств
промисловості
будівельних
матеріалів
-"--"-
ДБН Д.2.3-25-99 Збірник 25.
Устаткування
підприємств
целюлозно-паперової
промисловості
-"--"-
ДБН Д.2.3-26-99 Збірник 26.
Устаткування
підприємств
текстильної
промисловості
-"--"-
ДБН Д.2.3-27-99 Збірник 27.
Устаткування
підприємств
поліграфічної
промисловості
-"--"-
ДБН Д.2.3-28-99 Збірник 28.
Устаткування
підприємств харчової
промисловості
-"--"-
ДБН Д.2.3-29-99 Збірник 29.
Устаткування
театрально-видовищних
підприємств
Мінрегіон2012-2015
ДБН Д.2.3-30-99 Збірник 30.
Устаткування
зерносховищ і
підприємств з
переробки зерна
-"--"-
ДБН Д.2.3-31-99 Збірник 31.
Устаткування
підприємств
кінематографії
-"--"-
ДБН Д.2.3-32-99 Збірник 32.
Устаткування
підприємств
електричної
промисловості і
промисловості засобів
зв'язку
-"--"-
ДБН Д.2.3-33-99 Збірник 33.
Устаткування
підприємств легкої
промисловості
-"--"-
ДБН Д.2.3-34-99 Збірник 34.
Устаткування установ
охорони здоров'я і
підприємств медичної
промисловості
-"--"-
ДБН Д.2.3-35-99 Збірник 35.
Устаткування
сільськогосподарських
виробництв
-"--"-
ДБН Д.2.3-36-99 Збірник 36.
Устаткування
підприємств
побутового
обслуговування і
комунального
господарства
-"--"-
ДБН Д.2.3-37-99 Збірник 37. Контроль
якості зварних
з'єднань
-"--"-
ДБН Д.2.3-38-99 Збірник 38.
Устаткування
загального
призначення
-"--"-
ДБН Д.2.3-39-99 Збірник 39. Монтаж
електроустаткування і
підключення кабелів
або проводів
зовнішньої мережі до
апаратів і приладів
низьковольтних
комплектних
пристроїв
-"--"-
ДБН Д.2.4-1-2000 Збірник 1. Земляні
роботи
-"--"-
ДБН Д.2.4-2-2000 Збірник 2.
Фундаменти
-"--"-
ДБН Д.2.4-3-2000 Збірник 3. СтіниМінрегіон2012-2015
ДБН Д.2.4-4-2000 Збірник 4.
Перекриття
-"--"-
ДБН Д.2.4-5-2000 Збірник 5.
Перегородки
-"--"-
ДБН Д.2.4-6-2000 Збірник 6. Прорізи-"--"-
ДБН Д.2.4-7-2000 Збірник 7. Підлоги-"--"-
ДБН Д.2.4-8-2000 Збірник 8. Дахи,
покрівлі
-"--"-
ДБН Д.2.4-9-2000 Збірник 9. Сходи,
ґанки
-"--"-
ДБН Д.2.4-10-2000 Збірник 10. Пічні
роботи
-"--"-
ДБН Д.2.4-11-2000 Збірник 11.
Штукатурні роботи
-"--"-
ДБН Д.2.4-12-2000 Збірник 12. Малярні
роботи
-"--"-
ДБН Д.2.4-13-2000 Збірник 13.
Склярські, шпалерні
та облицьовувальні
роботи
-"--"-
ДБН Д.2.4-14-2000 Збірник 14. Ліпні
роботи
-"--"-
ДБН Д.2.4-15-2000 Збірник 15. Внутрішні
санітарно-технічні
роботи
-"--"-
ДБН Д.2.4-16-2000 Збірник 16. Зовнішні
інженерні мережі
-"--"-
ДБН Д.2.4-17-2000 Збірник 17.
Електромонтажні
роботи
-"--"-
ДБН Д.2.4-18-2000 Збірник 18.
Благоустрій
-"--"-
ДБН Д.2.4-19-2000 Збірник 19.
Ізоляційні роботи
-"--"-
ДБН Д.2.4-20-2000 Збірник 20. Інші
ремонтно-будівельні
роботи
-"--"-
ДБН Д.2.5-1-2001 Збірник 1.
Археологічні та
земляні роботи в зоні
пам'ятника історії і
культури
-"--"-
ДБН Д.2.5-2-2001 Збірник 2.
Реставрація і
відтворення
фундаментів і
конструкцій із
бутового каменю
Мінрегіон2012-2015
ДБН Д.2.5-3-2001 Збірник 3.
Реставрація і
відтворення цегляних
кладок
-"--"-
ДБН Д.2.5-4-2001 Збірник 4.
Реставрація і
відтворення
конструкцій і декору
з природного каменю
-"--"-
ДБН Д.2.5-5-2001 Збірник 5.
Реставрація і
відтворення
дерев'яних
конструкцій і
деталей
-"--"-
ДБН Д.2.5-6-2001 Збірник 6.
Реставрація і
відтворення
покрівель
-"--"-
ДБН Д.2.5-7-2001 Збірник 7.
Реставрація і
відтворення металевих
конструкцій і
декоративних
елементів
-"--"-
ДБН Д.2.5-8-2001 Збірник 8.
Реставрація і
відтворення
штукатурної обробки
-"--"-
ДБН Д.2.5-9-2001 Збірник 9.
Реставрація і
відтворення
облицювань штучним
мармуром
-"--"-
ДБН Д.2.5-10-2001 Збірник 10.
Реставрація і
відтворення фарбувань
фасадів і інтер'єрів
-"--"-
ДБН Д.2.5-11-2001 Збірник 11.
Реставрація
керамічних кахлів
-"--"-
ДБН Д.2.5-12-2001 Збірник 12.
Реставрація і
відтворення
архітектурно-ліпного
декору
-"--"-
ДБН Д.2.5-13-2001 Збірник 13.
Реставрація і
відтворення
різьблення по дереву
-"--"-
ДБН Д.2.5-14-2001 Збірник 14.
Реставрація і
відтворення меблів із
цінних порід дерева
Мінрегіон2012-2015
ДБН Д.2.5-15-2001 Збірник 15.
Реставрація і
відтворення паркетних
підлог
-"--"-
ДБН Д.2.5-16-2001 Збірник 16.
Відтворення виробів
художнього лиття з
кольорових металів
-"--"-
ДБН Д.2.5-17-2001 Збірник 17.
Карбувальні,
вибивні, давильні
роботи
-"--"-
ДБН Д.2.5-18-2001 Збірник 18.
Реставрація і
відтворення
інкрустованої
поверхні
-"--"-
ДБН Д.2.5-19-2001 Збірник 19.
Реставрація і
відтворення оббивки
меблів і шпалерних
декоративних
елементів
-"--"-
ДБН Д.2.5-20-2001 Збірник 20.
Реставрація і
відтворення позолоти
-"--"-
ДБН Д.2.5-21-2001 Збірник 21. Різні
роботи
-"--"-
ДБН Д.2.5-22-2001 Збірник 22.
Реставрація і
відтворення віконних
і дверних наборів із
чорного і кольорового
металів
-"--"-
ДБН Д.2.5-23-2001 Збірник 23.
Реставрація і
відтворення тканин і
шпалер
-"--"-
ДБН Д.2.5-24-2001 Збірник 24. Художня
обробка металевих
виробів гальванічним
способом
-"--"-
ДБН Д.2.5-25-2001 Збірник 25.
Реставрація і
відтворення
освітлювальних
приладів
-"--"-
ДБН Д.2.6-1-2000 Сборник 1.
Электротехнические
устройства
-"--"-
ДБН Д.2.6-2-2000 Сборник 2.
Автоматизированные
системы управления
-"--"-
ДБН Д.2.6-3-2000 Сборник 3. Системы
вентиляции и
кондиционирования
воздуха
Мінрегіон2012-2015
ДБН Д.2.6-4-2000 Сборник 4. Подъемно-
транспортное
оборудование
-"--"-
ДБН Д.2.6-5-2000 Сборник 5.
Металлообрабатывающее
оборудование
-"--"-
ДБН Д.2.6-6-2000 Сборник 6.
Холодильные и
компрессорные
установки
-"--"-
ДБН Д.2.6-7-2000 Сборник 7.
Теплоэнергетическое
оборудование
-"--"-
ДБН Д.2.6-8-2000 Сборник 8.
Деревообрабатывающее
оборудование
-"--"-
ДБН Д.2.6-9-2000 Сборник 9. Сооружения
водоснабжения и
канализации
-"--"-
ДБН Д.2.7-2000 Ресурсні кошторисні
норми експлуатації
будівельних машин та
механізмів
-"--"-
ДБН В.2.2.-9-2009 Громадські будинки та
споруди. Основні
положення (у частині
вимог до тимчасових
споруд та малих
архітектурних форм)
-"--"-
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390 від 28.12.2011 )
Додаток 2
до Програми
ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
та джерела фінансування Програми
Міністерства та інші
центральні органи виконавчої
влади, установи
Обсяг фінансування за роками, тис.
гривень
20112012201320142015
Міністерство будівництва та
житлово-комунального
господарства
742,53382,5874584153300
Міністерство аграрної
політики та продовольства
330 165247,5
Міненерговугілля 1650 82,5
МНС 82,5412,5
Державіаслужба 247,5
Укрморрічінспекція 165
Державна служба зв'язку 82,5
Агентство держмайна 1237,5
Укравтодор 165165165
Держводагентство 82,5 82,5
Укрзалізниця 33082,5
Усього742,57507,5907592403795
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 квітня 2011 р. N 471
Київ
Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Програму перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, до повноважень яких належать питання нормування у будівництві:
забезпечити виконання завдань Програми у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік;
подавати щороку до 1 лютого Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства інформацію про хід виконання Програми.
3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 471
ПРОГРАМА
перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року
Мета Програми
Метою Програми є забезпечення розвитку національної системи нормування у будівництві шляхом перегляду державних будівельних норм і правил, за результатами якого вони можуть бути скасовані, внесені зміни до них, розроблені нові будівельні норми і правила.
Основні напрями виконання Програми
Програма виконується за такими напрямами:
удосконалення нормативної бази з питань будівництва, містобудування та архітектури;
забезпечення адаптації державних будівельних норм до нормативної бази Європейського Союзу;
створення механізму міжгалузевої координації та поліпшення планування робіт з нормування у будівництві;