• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо коригування ставок акцизного податку

Верховна Рада України  | Закон від 15.05.2012 № 4677-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.05.2012
 • Номер: 4677-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.05.2012
 • Номер: 4677-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо коригування ставок акцизного податку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 8, ст.71 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Підрозділ 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5. Тимчасово, до 31 грудня 2012 року, встановити ставки акцизного податку на такі товари:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару |Базові ставки акцизного |
| (продукції) | (продукції) |податку у твердих сумах |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД |з одиниці реалізованого |
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) | товару (продукції) |
| ( 2371а-14 ) | |------------------------|
| | | одиниці виміру| ставка |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
| |Легкі дистиляти: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 11 00 |для специфічних | євро за 1000 | 182* |
| |процесів переробки | кілограмів | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 15 00 |для хімічних | -"- | 182* |
| |перетворень у процесах,| | |
| |крім зазначених у | | |
| |товарній підкатегорії | | |
| |2710 11 11 00 | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
| |Бензини спеціальні: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 21 00 |уайт-спірит | -"- | 182* |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 25 00 |інші спеціальні бензини| -"- | 198* |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
| |Бензини моторні: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 31 00 |бензини авіаційні | євро за | 30 |
| | |1000 кілограмів| |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
| |бензини моторні з | | |
| |вмістом свинцю | | |
| |0,013 г/л або менше: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 41 11 |із вмістом не менш як | -"- | 198* |
|2710 11 41 31 |5 мас. % біоетанолу або| | |
|2710 11 41 91 |не менш як 5 мас. % | | |
|2710 11 45 11 |етил-трет-бутилового | | |
|2710 11 49 11 |етеру або їх суміші: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 41 19 |інші бензини | -"- | 198* |
|2710 11 41 39 | | | |
|2710 11 41 99 | | | |
|2710 11 45 99 | | | |
|2710 11 49 99 | | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 51 00 |із вмістом свинцю | -"- | 198* |
|2710 11 59 00 |більш як 0,013 г/л | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 70 00 |Паливо для реактивних | -"- | 30 |
| |двигунів | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 90 00 |Інші легкі дистиляти | -"- | 198* |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
| |Середні дистиляти: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 11 00 |для специфічних | -"- | 182* |
| |процесів переробки | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 15 00 |для хімічних | -"- | 182* |
| |перетворень у процесах,| | |
| |не зазначених у позиції| | |
| |2710 19 11 00 | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
| |Гас: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 21 00 |паливо для реактивних | -"- | 19 |
| |двигунів | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 25 00 |інший гас | -"- | 182* |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 29 00 |Інші середні дистиляти | євро за | 182* |
| | |1000 кілограмів| |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
| |Важкі дистиляти | | |
| |(газойлі) із вмістом | | |
| |сірки: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 40 |більш як 0,2 мас. % | -"- | 98** |
|2710 19 35 40 | | | |
|2710 19 49 00 | | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 30 |більш як 0,035 мас. %, | -"- | 75** |
|2710 19 35 30 |але не більш як | | |
|2710 19 41 30 |0,2 мас. % | | |
|2710 19 45 00 | | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 20 |більш як 0,005 мас.%, | -"- | 68** |
|2710 19 35 20 |але не більш як | | |
|2710 19 41 20 |0,035 мас.% | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 10 |не більш як | -"- | 46** |
|2710 19 35 10 |0,005 мас. % | | |
|2710 19 41 10 | | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 61 00 |Тільки паливо пічне: | -"- | 98** |
|2710 19 63 00 | | | |
|2710 19 65 00 | | | |
|2710 19 69 00 | | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2711 12 11 00 |скраплений газ (пропан | -"- | 44 |
|2711 12 19 00 |або суміш пропану з | | |
|2711 12 91 00 |бутаном) | | |
|2711 12 93 00 | | | |
|2711 12 94 00 | | | |
|2711 12 97 00 | | | |
|2711 13 10 00 | | | |
|2711 13 30 00 | | | |
|2711 13 91 00 | | | |
|2711 13 97 00 | | | |
------------------------------------------------------------------
* До ставки у кожній наступній декаді додається коригуюча сума, яка не може бути більшою, ніж 50 відсотків такої ставки. Зазначена сума розраховується щодекади залежно від середньої ціни одного бареля нафти "Brent (DTD)", що склалася на біржі ICE за попередню декаду:
------------------------------------------------------------------
|Середня ціна одного бареля нафти| Значення коригуючої суми |
| "Brent (DTD)", | |
| доларів США за барель | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| менше 105 | (105 - "Brent (DTD)" |
| | (середня ціна за декаду)/ |
| |співвідношення середнього курсу|
| |євро до долара США за офіційним|
| | курсом, встановленим |
| | Національним банком України |
| | за відповідну декаду x |
| | кількість барелів нафти |
| | "Brent (DTD)" у тонні (7,62) |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 105-125 | не застосовується |
|--------------------------------+-------------------------------|
| більше 125 | (125 - "Brent (DTD)" (середня |
| |ціна за декаду)/ співвідношення|
| |середнього курсу євро до долара|
| | США за офіційним курсом, |
| | встановленим Національним |
| | банком України за відповідну |
| | декаду x кількість барелів |
| | нафти "Brent (DTD)" |
| | у тонні (7,62) |
------------------------------------------------------------------
** До ставки у кожній наступній декаді додається коригуюча сума, яка не може бути більшою, ніж 50 відсотків такої ставки. Зазначена сума розраховується щодекади залежно від середньої ціни одного бареля нафти "Brent (DTD)", що склалася на біржі ICE за попередню декаду:
------------------------------------------------------------------
|Середня ціна одного бареля нафти| Значення коригуючої суми |
| "Brent (DTD)", | |
| доларів США за барель | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| менше 105 | (105 - "Brent (DTD)" |
| | (середня ціна за декаду)/ |
| | співвідношення середнього |
| | курсу євро до долара США |
| | за офіційним курсом, |
| | встановленим Національним |
| | банком України за відповідну |
| | декаду x кількість барелів |
| | нафти "Brent (DTD)" |
| | у тонні (7,62) x коефіцієнт |
| | (0,25) |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 105-125 | не застосовується |
|--------------------------------+-------------------------------|
| більше 125 | (125 - "Brent (DTD)" (середня |
| |ціна за декаду)/ співвідношення|
| |середнього курсу євро до долара|
| | США за офіційним курсом, |
| | встановленим Національним |
| | банком України за відповідну |
| | декаду x кількість барелів |
| | нафти "Brent (DTD)" |
| | у тонні (7,62) x коефіцієнт |
| | (0,25) |
------------------------------------------------------------------
Інформацію про результати обчислення коригуючої суми та середньої ціни одного бареля нафти "Brent (DTD)", яка склалася на біржі ICE за попередню декаду, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, розміщує щодекади не пізніше 13.00 першого робочого дня поточної декади на власному офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає Міністерству фінансів України, центральному органу державної податкової служби і центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
15 травня 2012 року
N 4677-VI