• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 08.07.2015 № 467
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 липня 2015 р. № 467
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2015 р. № 467
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 920 від 29.08.2023 )
2. У додатку до Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. № 1642 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1552):
1) слово "МП" замінити словом "МП*";
2) доповнити додаток приміткою такого змісту:
"___________
*За наявності печатки.".
3. У додатку до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 402 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 728):
1) у розділі 7 слово "М.П." замінити словом "МП*", а слова "засвідчений печаткою" - словами "засвідчений печаткою*";
2) доповнити додаток приміткою такого змісту:
"___________
*За наявності печатки. ".
4. У додатку 2 до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 733 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 23, ст. 1106):
1) доповнити додаток приміткою такого змісту:
"___________
*За наявності печатки.";
2) у тексті додатка слово "М.П." замінити словом "МП*".
5. У додатку 2 до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2002 р. № 944 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 28, ст. 1321):
1) у розділі 5 слово "М.П." замінити словом "МП*", а слова "скріплений печаткою" - словами "скріплений печаткою*";
2) доповнити додаток приміткою такого змісту:
"___________
*За наявності печатки. ".
( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1135 від 08.10.2022 - застосовується з 1 січня 2024 року )( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 676 від 06.09.2017 )( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1329 від 19.12.2023 )( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 857 від 02.08.2022 )
10. У додатку до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2003 р. № 953 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 26, ст. 1280; 2006 р., № 29, ст. 2094):
1) доповнити додаток приміткою такого змісту:
"___________
*За наявності печатки. ";
2) у тексті додатка слово "М.П." замінити словом "МП*".
( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 61 від 19.01.2024 )
12. У додатку 2 до Порядку і правил обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 358 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1065; 2012 р., № 71, ст. 2870):
1) доповнити додаток приміткою такого змісту:
"___________
*За наявності печатки.";
2) у тексті додатка слово "М.П." замінити словом "МП*".
( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1000 від 28.10.2020 )( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1116 від 28.10.2021 )