Про внесення змін до статей 361 і 362 Цивільного процесуального кодексу України щодо підстав перегляду рішення чи ухвали суду. Закон від 22.03.2012 №4566-VI

Верховна Рада України Закон від 22.03.2012 №4566-VI
Остання редакція від 22.03.2012. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 22.03.2012

Номер 4566-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статей 361 і 362 Цивільного процесуального кодексу України щодо підстав перегляду рішення чи ухвали суду
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) такі зміни:
1) частину другу статті 361 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення";
2) у пункті 2 частини другої статті 362 слово і цифру "пунктом 2" замінити словом і цифрами "пунктами 2, 2-1".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
22 березня 2012 року
№ 4566-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статей 361 і 362 Цивільного процесуального кодексу України щодо підстав перегляду рішення чи ухвали суду
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) такі зміни:
1) частину другу статті 361 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення";
2) у пункті 2 частини другої статті 362 слово і цифру "пунктом 2" замінити словом і цифрами "пунктами 2, 2-1".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
22 березня 2012 року
№ 4566-VI