Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку. Закон від 15.03.2012 №4525-VI

Верховна Рада України Закон від 15.03.2012 №4525-VI
Остання редакція від 15.03.2012. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 15.03.2012

Номер 4525-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 49, ст.562)
Верховна Рада України
постановляє:
І. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) такі зміни:
1. Частину першу статті 22 викласти в такій редакції:
"1. Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років".
2. У частині другій статті 23 слово "чотирнадцяти" замінити словом "шістнадцяти".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Дія цього Закону не поширюється на осіб, які подали заяву про укладення шлюбу до набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
15 березня 2012 року
№ 4525-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку
Верховна Рада України
постановляє:
І. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) такі зміни:
1. Частину першу статті 22 викласти в такій редакції:
"1. Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років".
2. У частині другій статті 23 слово "чотирнадцяти" замінити словом "шістнадцяти".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Дія цього Закону не поширюється на осіб, які подали заяву про укладення шлюбу до набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
15 березня 2012 року
№ 4525-VI