Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677

Кабінет Міністрів України Постанова від 19.01.2022 №45
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 19.01.2022

Номер 45

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 січня 2022 р. № 45
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 "Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342, № 69, ст. 4383, № 76, ст. 4771, № 95, ст. 6153) зміни, що додаються.
2. Установити, що сертифікати, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на підставі медичних записів про вакцинацію від зазначеної хвороби з урахуванням бустерної дози формуються з моменту технічної можливості.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2022 р. № 45
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677
1. У Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженому зазначеною постановою:
1) в абзаці дев’ятому пункту 2 слова "або уповноваженою установою іноземної держави, з якою Україною укладено міжнародний договір про взаємне визнання" виключити;
2) в абзаці четвертому пункту 3 слова "а однією дозою однодозної вакцини та" замінити словами "а не менше ніж однією дозою однодозної вакцини та не менше ніж".
2. У додатку до Порядку:
1) у пункті 1 таблиці 1:
в абзаці першому у графі "Клінічні критерії формування COVID-сертифіката" слова "цього додатка)" замінити словами і цифрами "цього додатка). У випадках, якщо в центральній базі даних стосовно однієї особи наявний медичний запис про вакцинацію від COVID-19 бустерною дозою, під час формування COVID-сертифіката використовується таблиця 6 цього додатка";
у графах "Строк дії міжнародного COVID-сертифіката" і "Строк дії внутрішнього COVID-сертифіката" цифри "365" замінити цифрами "270";
2) пункт 1 таблиці 5 викласти в такій редакції:
"1.Вакцинація від гострої респіраторної хвороби
COVID-19
для дводозної вакцини від дати вакцинації (в
сертифікаті 1/2, 2/2 або 3/3)
одна доза — 30 днів
дві дози або більше —
270 днів
для дводозної вакцини від дати вакцинації (в
сертифікаті 1/2, 2/2 або 3/3)
одна доза — 30 днів
дві дози або більше — 270 днів
для дводозної вакцини від дати вакцинації (в
сертифікаті 1/2, 2/2 або 3/3)
одна доза —
30 днів (жовтий сертифікат)
дві дози або більше — 270 днів (зелений сертифікат)
для однодозної вакцини через 14 днів після
вакцинації (в сертифікаті 1/1 або 2/2)
270 днівдля однодозної вакцини через 14 днів після
вакцинації (в сертифікаті 1/1 або 2/2)
270 днівдля однодозної вакцини через 14 днів після
вакцинації (в сертифікаті 1/1 або 2/2)
270 днів";
3) доповнити додаток таблицею 6 такого змісту:
"Таблиця 6
Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації під час отримання бустерної дози*
у разі поєднання вакцини для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у
центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію) від COVID-19
Назва вакцини попередньої дозиНазва вакцини бустерної дози
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), InactivatedComirnaty™Moderna COVID-19 VaccineAstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)COVISHIELD™Ad26.COV2.S
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated90/270**90/27090/27090/27090/27090/27090/270
Comirnaty™не поєднуються90/27090/27090/27090/27090/27090/270
Moderna COVID-19 Vaccineне поєднуються90/27090/27090/27090/27090/27090/270
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd.не поєднуються90/27090/27090/27090/27090/27090/270
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)не поєднуються90/27090/27090/27090/27090/27090/270
COVISHIELD™не поєднуються90/27090/27090/27090/27090/27090/270
Ad26.COV2.Sне поєднуються90/27090/27090/27090/27090/27090/270
______________
* Бустерна доза — доза, що вводиться після проведення повного курсу вакцинації з метою посилення/відновлення імунної відповіді/ефективності вакцини, що зменшилася з часом, та продовження строку тривалості захисту.
** Мінімальний/максимальний строк вакцинації вакцинами відповідного поєднання.".
3. Примітки до зразків COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затверджених зазначеною постановою, доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. Під час формування COVID-сертифіката на підставі вакцинації бустерною дозою в позиції "Number in a series of doses as well as the overall number of doses in the series/ Кількість отриманих, а також кількість доз в серії" додаються слова "(BOOSTER/БУСТЕР)".".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 січня 2022 р. № 45
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 "Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342, № 69, ст. 4383, № 76, ст. 4771, № 95, ст. 6153) зміни, що додаються.
2. Установити, що сертифікати, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на підставі медичних записів про вакцинацію від зазначеної хвороби з урахуванням бустерної дози формуються з моменту технічної можливості.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2022 р. № 45
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677
1. У Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженому зазначеною постановою:
1) в абзаці дев’ятому пункту 2 слова "або уповноваженою установою іноземної держави, з якою Україною укладено міжнародний договір про взаємне визнання" виключити;
2) в абзаці четвертому пункту 3 слова "а однією дозою однодозної вакцини та" замінити словами "а не менше ніж однією дозою однодозної вакцини та не менше ніж".
2. У додатку до Порядку:
1) у пункті 1 таблиці 1:

30 днiв передплати безкоштовно!