• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Верховна Рада України  | Закон від 19.05.2015 № 448-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.05.2015
 • Номер: 448-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.05.2015
 • Номер: 448-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 30, ст.276)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2006 р., № 51, ст. 519; 2007 р., № 33, ст. 442; 2010 р., № 19, ст. 151; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132, № 29, ст. 942, № 35, ст. 1179; 2015 р., № 13, ст. 85; із змінами, внесеними Законом України від 18 березня 2015 року № 259-VIII) такі зміни:
1. В абзаці другому пункту 2 слова "які прийняті на військову службу за контрактом" замінити словами "крім військовослужбовців строкової військової служби".
2. У пункті 3 слова та цифри "не менше 24 календарних днів" замінити словами та цифрами "не менше 15 календарних днів".
3. Доповнити пунктом 21 такого змісту:
"21. У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв'язку з настанням періодів, передбачених пунктами 17 і 18 цієї статті, такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.
Зазначені відпустки можуть бути надані декількома частинами (більше двох), без обмеження тривалості кожної з них".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
19 травня 2015 року
№ 448-VIII