Про внесення змін до Закону України "Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування" щодо гарантій і прав окремих категорій пенсіонерів

Верховна Рада України Закон від 12.12.2006 №436-V
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 12.12.2006

Номер 436-V

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо гарантій і прав окремих категорій пенсіонерів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.72 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2006 р., N 40, ст. 346) такі зміни:
1. Пункт 2 частини першої статті 45 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"У такому самому порядку призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком, якщо вимоги частини другої статті 33 цього Закону виконані на день встановлення інвалідності, і з дня виникнення такого права - якщо вимоги частини другої статті 33 цього Закону виконані в період після встановлення інвалідності до дня звернення за призначенням пенсії по інвалідності.
У разі коли вимоги частини другої статті 33 цього Закону виконані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком призначається з дня настання такого права, якщо звернення за призначенням пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого права".
2. Статтю 47 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. У разі працевлаштування особи, якій призначено пенсію відповідно до частини другої статті 33 цього Закону (крім випадків, коли особа досягла пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону), у період роботи пенсія по інвалідності виплачується у розмірі, передбаченому частиною першою статті 33 цього Закону".
3. Пункт 11 частини другої статті 64 після слів "права на призначення пенсії" доповнити словами "і порядок її призначення".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону за матеріалами пенсійної справи забезпечити обчислення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком з дня виникнення такого права тим пенсіонерам, які набули його до прийняття цього Закону.
3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 грудня 2006 року
N 436-V
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо гарантій і прав окремих категорій пенсіонерів
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2006 р., N 40, ст. 346) такі зміни:
1. Пункт 2 частини першої статті 45 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"У такому самому порядку призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком, якщо вимоги частини другої статті 33 цього Закону виконані на день встановлення інвалідності, і з дня виникнення такого права - якщо вимоги частини другої статті 33 цього Закону виконані в період після встановлення інвалідності до дня звернення за призначенням пенсії по інвалідності.
У разі коли вимоги частини другої статті 33 цього Закону виконані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком призначається з дня настання такого права, якщо звернення за призначенням пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого права".
2. Статтю 47 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. У разі працевлаштування особи, якій призначено пенсію відповідно до частини другої статті 33 цього Закону (крім випадків, коли особа досягла пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону), у період роботи пенсія по інвалідності виплачується у розмірі, передбаченому частиною першою статті 33 цього Закону".
3. Пункт 11 частини другої статті 64 після слів "права на призначення пенсії" доповнити словами "і порядок її призначення".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:

30 днiв передплати безкоштовно!