Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів. Закон від 06.12.2006 №427-V

Верховна Рада України Закон від 06.12.2006 №427-V
Остання редакція від 01.06.2012. Внесення змін (кодекс україни від 13.03.2012 N 4495-VI /4495-17/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.12.2006

Номер 427-V

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.68 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 4495-VI від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI від 13.03.2012 )
4. У статті 3-1 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435; 2006 р., N 8, ст. 93) слова "через п'ять років" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
6 грудня 2006 року
N 427-V
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
4. У статті 3-1 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435; 2006 р., N 8, ст. 93) слова "через п'ять років" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.