• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм

Верховна Рада України , Верховна Рада України  | Закон, Закон від 04.07.2013 № 422-VII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України , Верховна Рада України
 • Тип: Закон, Закон
 • Дата: 04.07.2013
 • Номер: 422-VII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України , Верховна Рада України
 • Тип: Закон, Закон
 • Дата: 04.07.2013
 • Номер: 422-VII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.720)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст.112) такі зміни:
1. У пункті 14.1 статті 14:
1) підпункт 14.1.57 доповнити словами "а також за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, для забезпечення екологічної безпеки, а також безпеки життя та здоров’я громадян";
2) в абзаці другому підпункту 14.1.83 слова "за угодою" замінити словами "у порядку, визначеному угодою";
3) в абзаці дванадцятому підпункту 14.1.139 слова "інвестор (оператор)" замінити словами "інвестор та/або інвестор (оператор)".
2. Пункт 157.11 статті 157 викласти в такій редакції:
"157.11. У разі якщо неприбуткова організація отримує дохід з джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2-157.9 цієї статті, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.
При визначенні сум оподатковуваного прибутку згідно з абзацом першим цього пункту сума амортизаційних відрахувань не враховується".
3. У статті 240:
1) пункт 240.1 доповнити підпунктом 240.1.6 такого змісту:
"240.1.6. ввезення, виробництво, придбавання транспортних засобів та кузовів до них, що в подальшому підлягають утилізації.
Під термінами "транспортний засіб" та "кузови до них" розуміються транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД";
2) доповнити пунктами 240.2-1 і 240.6 такого змісту:
"240.2-1. Платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є особи, які:
240.2-1.1. ввозять на митну територію України транспортні засоби та/або кузови до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) в митному режимі імпорту;
240.2-1.2. здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України;
240.2-1.3. придбавають транспортні засоби в осіб, які не є платниками цього податку згідно з підпунктом 240.6.1 пункту 240.6 цієї статті."
"240.6. Не є платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особи, які:
240.6.1. ввозять на митну територію України транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або консульським установам іноземних держав, міжнародним організаціям, які користуються привілеями та імунітетом згідно із загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, а також працівникам таких представництв, установ, організацій та членам їх сімей;
240.6.2. ввозять на митну територію України транспортні засоби, раніше вивезені за межі митної території України, за наявності документів, що підтверджують їх попереднє вивезення;
240.6.3. ввозять на митну територію України транспортні засоби у митних режимах інших, ніж митний режим імпорту;
240.6.4. ввозять на митну територію України в митному режимі імпорту та/або здійснюють продаж на митній території України транспортних засобів, з року випуску яких минуло 30 або більше років, що не призначені для комерційного перевезення пасажирів або вантажів, мають оригінальний двигун, кузов і (за наявності) раму, збережені та відреставровані до оригінального стану, види та категорії яких визначаються Кабінетом Міністрів України та які належать до предметів колекціонування або антикваріату;
240.6.5. взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів у порядку та на умовах, визначених законом щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, та виробляють (виготовляють) на території України транспортні засоби, які класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД, за технологією, що включає:
зварювання (виготовлення методом нероз’ємного з’єднання) кузова або кабіни, фарбування кузова або кабіни та складання транспортного засобу;
та/або
промислове складання транспортних засобів з використанням кузовів товарної категорії 8707 10 10 та товарної підкатегорії 8707 90 10 00 згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на митну територію України "для промислового складання" моторних транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України та виконують Програму створення та/або модернізації виробничих потужностей та робочих місць відповідно до чинного законодавства.
У технологічних і виробничих операціях для товарних позицій 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД замість виготовлення та фарбування кузова або кабіни допускається виконання технологічних операцій з виготовлення рами з підвіскою та мостами;
240.6.6. придбавають на території України транспортні засоби, що в установленому порядку були вперше зареєстровані та/або перереєстровані до 1 вересня 2013 року, у власників транспортних засобів або в осіб, які не є платниками цього податку згідно з підпунктом 240.6.5 цього пункту, а також здійснюють продаж таких транспортних засобів після 1 вересня 2013 року;
240.6.7. ввозять на митну територію України транспортні засоби, визнані відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України як гуманітарна допомога".
4. Статтю 242 доповнити пунктами 242.2 і 242.3 такого змісту:
"242.2. Об’єктом та базою оподаткування податком за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є:
242.2.1. транспортний засіб, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту;
242.2.2. транспортний засіб, вироблений (виготовлений) в Україні для продажу на внутрішньому ринку України;
242.2.3. транспортний засіб, придбаний в особи, яка не є платником цього податку згідно з підпунктом 240.6.1 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу;
242.2.4. транспортний засіб, придбаний в осіб, зазначених у підпункті 242.3.1 пункту 242.3 цієї статті;
242.2.5. кузов для транспортного засобу товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України "для промислового складання" транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України.
242.3. Не є об’єктом та базою оподаткування транспортні засоби, що:
242.3.1. реалізуються для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, а також транспортні засоби спеціального призначення (швидка медична допомога, транспортні засоби пожежної і техногенної безпеки та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту та рятувальної справи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
242.3.2. придбаваються на території України і в установленому порядку були вперше зареєстровані та/або перереєстровані, до 1 вересня 2013 року, у власників транспортних засобів або в осіб, які не є платниками цього податку згідно з підпунктом 240.6.5 цього пункту, а також якщо такі транспортні засоби реалізовані після 1 вересня 2013 року;
242.3.3. ввозяться на митну територію України відповідно до підпунктів 240.6.1-240.6.4 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу;
242.3.4. призначені для вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту".
5. Доповнити статтею 246-1 такого змісту:
"Стаття 246-1. Ставки податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів
246-1.1. Ставки податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів:
Вид транспортного засобуСтавка податку, гривень
Транспортні засоби, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД
, та кузови до них, що класифікуються за кодом товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезені на митну територію України "для промислового складання" транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України
5500
Транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД11000
246-1.2. Коефіцієнти, що застосовуються до ставок податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів:
246-1.2.1. транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України "для промислового складання" транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України:
Транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД
, та кузови до них, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України "для промислового складання" транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України
Нові транспортні засобиЩо використовувалися
Оснащені електричними двигунами0,861,72
З робочим об’ємом циліндрів двигуна:
не більше 1000 куб. сантиметрів0,861,72
понад 1000 куб. сантиметрів, але не більше 2000 куб. сантиметрів1,342,68
понад 2000 куб. сантиметрів, але не більше 3000 куб. сантиметрів2,565,12
понад 3000 куб. сантиметрів, але не більше 3500 куб. сантиметрів3,476,94
понад 3500 куб. сантиметрів5,5011,0
Кузови для транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД
, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України "для промислового складання" транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України
4,012
246-1.2.2. транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД:
Транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕДНові транспортні засобиЩо використовувалися
З повною масою до 2500 кг0,81,6
З повною масою від 2500 до 3500 кг0,91,8
З повною масою від 3500 до 5000 кг12,0
З повною масою від 5000 до 8000 кг1,12,2
З повною масою понад 8000 кг1,342,68
246-1.2.3. Для цілей застосування коефіцієнтів, встановлених пунктом 246-1.2.2 цієї статті, транспортними засобами, що використовувалися, вважаються такі, на які уповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, видані реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби".
6. У статті 249:
1) у першому реченні пункту 249.1 слова і цифри "(крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу)" замінити словами і цифрами "(крім тих, які визначені пунктом 240.2 та підпунктами 240.2-1.1 і 240.2-1.3 пункту 240.2-1 статті 240 цього Кодексу)";
2) доповнити пунктом 249.9 такого змісту:
"249.9. Суми податку, що справляється за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (Пу), обчислюються платниками, визначеними пунктом 240.2-1 статті 240 цього Кодексу, за формулою:
Пу = Н x К x Тр,
де Н - відповідна ставка податку, визначена пунктом 246-1.1 статті 246-1 цього Кодексу;
К - відповідний коефіцієнт, визначений пунктом 246-1.2 статті 246-1 цього Кодексу;
Тр - кількість транспортних засобів (кузовів);
249.10. Датою виникнення податкового зобов’язання є:
для транспортних засобів та кузовів, що ввозяться на митну територію України, - дата подання до митного органу митної декларації на транспортний засіб (кузов) або партію транспортних засобів (кузовів);
для транспортних засобів, вироблених в Україні, - дата реалізації транспортних засобів на внутрішньому ринку України особою, яка виробила (виготовила) такі транспортні засоби;
для транспортних засобів, придбаних в осіб, які не є платниками такого податку згідно з підпунктом 240.6.1 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу, - дата подання заяви щодо перереєстрації транспортного засобу до органу внутрішніх справ;
249.11. При обчисленні податку, який підлягає сплаті за транспортні засоби, вироблені в Україні, не враховуються транспортні засоби, реалізовані особам, зазначеним у підпункті 242.3.1 пункту 242.3 статті 242 цього Кодексу".
7. У статті 250:
1) у пункті 250.2:
слова і цифри "крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу" замінити словами і цифрами "крім тих, які визначені пунктом 240.2 та підпунктами 240.2-1.1 і 240.2-1.3 пункту 240.2-1 статті 240 цього Кодексу";
доповнити підпунктом 250.2.4 такого змісту:
"250.2.4. за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів - за місцем перебування платника податку на податковому обліку в контролюючих органах";
2) у пункті 250.5:
слова і цифри "крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів" замінити словами і цифрами "крім тих, які визначені пунктом 240.2 та підпунктами 240.2-1.1 і 240.2-1.3 пункту 240.2-1 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів та за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів";
доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"Платники податку, визначені підпунктом 240.6.1 пункту 240.2-1 статті 240 цього Кодексу, сплачують податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання митної декларації.
Платники податку, визначені підпунктом 240.2-1.3 пункту 240.2-1 статті 240 цього Кодексу, сплачують податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання до органу внутрішніх справ заяви про перереєстрацію транспортного засобу";
3) доповнити пунктами 250.13-250.19 такого змісту:
"250.13. Видача довідки про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів здійснюється в такому порядку:
250.13.1. особа, визначена підпунктом 240.6.5 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу:
самостійно видає довідку про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів на кожний транспортний засіб, вироблений (виготовлений) нею за технологією, визначеною законом щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, та реалізований нею на внутрішньому ринку України для подальшої передачі власнику транспортного засобу;
складає реєстр виданих за податковий (звітний) квартал довідок про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
подає такий реєстр Міністерству внутрішніх справ України у строки, встановлені цим Кодексом, для подання податкової декларації з екологічного податку, а також контролюючому органу разом з податковою декларацією з екологічного податку;
250.13.2. у разі виключення особи з реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, визначених законом щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, така особа з дня виключення її з такого реєстру позбавляється права видавати довідки про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, вироблених та реалізованих нею, та зобов’язана сплачувати податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, вироблених та реалізованих нею, і видавати довідки про сплату такого податку у порядку та на умовах, визначених цим Кодексом;
250.13.3. у разі виключення з реєстру особи, яка взяла на себе зобов’язання з утилізації транспортних засобів, але не виконала такого зобов’язання у випадку, визначеному законом щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, така особа зобов’язана сплатити в повному обсязі суму податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, визначену згідно з пунктом 249.9 статті 249 цього Кодексу, за кожний реалізований, але не утилізований транспортний засіб;
250.13.4. порядок ведення реєстру транспортних засобів, з яких сплачено податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстру транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, а також порядок взаємодії відповідних центральних органів виконавчої влади щодо обміну інформацією про видані довідки про сплату або про звільнення від сплати цього податку встановлюються Кабінетом Міністрів України.
250.14. Оформлення та видача довідки про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів здійснюються у такому порядку:
250.14.1. особа, яка здійснює виробництво (виготовлення) і реалізацію транспортних засобів на внутрішньому ринку України та не взяла на себе зобов’язання забезпечити утилізацію таких транспортних засобів або була виключена з реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів відповідно до закону щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, на кожний реалізований нею транспортний засіб:
оформлює довідку про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для подальшої передачі власнику транспортного засобу;
оформлює довідку про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для подальшої передачі власнику транспортного засобу, у разі реалізації транспортного засобу особам, зазначеним у підпункті 242.3.1 пункту 242.3 статті 242 цього Кодексу;
складає реєстр виданих за податковий (звітний) квартал довідок про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
складає реєстр виданих за податковий (звітний) квартал довідок про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, у разі реалізації транспортних засобів особам, зазначеним у підпункті 242.3.1 пункту 242.3 статті 242 цього Кодексу;
подає реєстри Міністерству внутрішніх справ України у строки, встановлені цим Кодексом для подання податкової декларації з екологічного податку, а також контролюючому органу разом з податковою декларацією з екологічного податку;
250.14.2. у разі пропуску транспортного засобу (кузову) або партії транспортних засобів (кузовів) на митну територію України контролюючий орган:
перевіряє правильність обчислення та повноту сплати особою, яка ввозить на митну територію України транспортний засіб (кузов) або партію транспортних засобів (кузовів), податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
проставляє у митній декларації на транспортний засіб (кузов) або у митній декларації на партію транспортних засобів (кузовів) відмітку про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
оформлює та видає на кожний транспортний засіб особі, яка ввозить на митну територію України такий транспортний засіб, довідку про сплату або про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для подальшої передачі такою особою власнику транспортного засобу;
подає реєстр виданих довідок про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів Міністерству внутрішніх справ України до 10 числа місяця, що настає за календарним місяцем;
250.14.3. у разі перереєстрації транспортного засобу, придбаного в особи, визначеної підпунктом 240.6.1 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу, орган внутрішніх справ:
перевіряє наявність документа про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
оформлює та видає довідку про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
оформлює та видає довідку про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особам - набувачам транспортних засобів, наданих таким особам як гуманітарна допомога відповідно до закону.
250.15. При переході права власності на транспортний засіб, з якого сплачено податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або не сплачено такий податок у зв’язку із звільненням, попередній власник транспортного засобу передає наступному власникові довідку про сплату цього податку або довідку про звільнення від сплати цього податку.
250.16. Форма довідки про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та форма довідки про звільнення від сплати цього податку встановлюються Кабінетом Міністрів України.
250.17. Довідка про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та довідка про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є документами суворої звітності.
250.18. Ведення реєстру транспортних засобів, з яких сплачено податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстру транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, здійснюються у такому порядку:
250.18.1. реєстр транспортних засобів, з яких сплачено податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстр транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, веде Міністерство внутрішніх справ України;
250.18.2. у разі втрати або псування довідки про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або довідки про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів власнику транспортного засобу органом внутрішніх справ за місцем реєстрації транспортного засобу видається безоплатно дублікат відповідної втраченої або зіпсованої довідки;
250.18.3. орган внутрішніх справ здійснює державну реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів на підставі довідки про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або на підставі довідки про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Це правило не поширюється на перереєстрацію транспортних засобів, що були придбані до 1 вересня 2013 року;
250.18.4. порядок ведення реєстру транспортних засобів, з яких сплачено податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстру транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, а також порядок взаємодії відповідних центральних органів виконавчої влади щодо обміну інформацією про видані довідки про сплату або про звільнення від сплати цього податку встановлюється Кабінетом Міністрів України.
250.19. Контроль та відповідальність платників:
250.19.1. контроль за правильністю обчислення сум податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, повнотою та своєчасністю їх сплати до бюджету здійснюється контролюючими органами в межах повноважень, визначених цим Кодексом;
250.19.2. контроль за своєчасністю подання контролюючим органам декларації з податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та реєстру виданих довідок про сплату цього податку здійснюється контролюючими органами;
250.19.3. контроль за правильністю видачі довідок особами, визначеними підпунктом 250.13.1 пункту 250.13 і підпунктом 250.14.1 пункту 250.14 цієї статті, здійснюється контролюючими органами;
250.19.4. особи, визначені підпунктом 250.14.1 пункту 250.14 цієї статті, несуть відповідальність за правильність обчислення сум податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, повноту та своєчасність їх сплати до бюджету, а також за своєчасність подання контролюючим органам декларації з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та реєстру виданих довідок про сплату цього податку згідно з цим Кодексом;
250.19.5. особи, визначені підпунктом 250.13.1 пункту 250.13 цієї статті, несуть відповідальність за своєчасність подання контролюючим органам декларації з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та реєстру виданих довідок про звільнення від сплати цього податку згідно з цим Кодексом;
250.19.6. у разі встановлення факту видачі довідок про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особами, які не мають на це права або втратили таке право у зв’язку з порушенням закону щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, такий платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що мав бути сплачений у відповідному податковому періоді. До такого платника також застосовується фінансова відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та пені, встановлених цим Кодексом".
8. В абзаці одинадцятому пункту 335.2 статті 335 слова "покладаються на інвестора (оператора)" замінити словами "можуть покладатися на інвестора (оператора) у порядку, визначеному угодою".
9. У статті 337:
1) у пункті 337.1 слова "інвестором (оператором)" замінити словами "інвестором або інвесторами";
2) в абзаці першому пункту 337.3 слова "інвестор (оператор)" замінити словами "інвестор та/або інвестор (оператор)".
10. У підрозділі 4 розділу ХХ "Перехідні положення":
в абзаці другому пункту 1 слова і цифри "та набуває чинності з 1 січня 2013 року" і "починаючи зі звітних періодів 2013 року" замінити відповідно словами і цифрами "та набирає чинності з 1 січня 2014 року" і "починаючи із звітних періодів 2014 року";
пункт 2 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Суб’єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", та суб’єкти індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені пунктом 15 підрозділу 10 цього розділу, авансові внески у 2013 році не сплачують, а податкові зобов’язання визначають на підставі податкової декларації за підсумками першого кварталу, першого півріччя, трьох кварталів та за 2013 рік, яка подається до контролюючого органу в порядку, передбаченому цим Кодексом".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2013 року, крім підпункту 2 пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.83 пункту 14.1 статті 14), підпункту 3 пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14), пункту 2 (щодо змін до пункту 157.11 статті 157), пункту 8 (щодо змін до пункту 335.2 статті 335), пункту 9 (щодо змін до статті 337), пункту 10 (щодо змін до підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення") Податкового кодексу України) розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем (кварталом), в якому опубліковано цей Закон.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
4 липня 2013 року
№ 422-VII