Про внесення змін і доповнень до законодавства Української РСР про відповідальність за адміністративні правопорушення

Президія Верховної Ради України Указ від 12.06.1987 №4134-XI
Реквізити

Видавник: Президія Верховної Ради України

Тип Указ

Дата 12.06.1987

Номер 4134-XI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до законодавства Української РСР про відповідальність за адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 25, ст. 453 ) ( Указ затверджено Законом N 4279-XI від 11.07.87, ВВР, 1987, N 29, ст.546 )
Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
1. Встановити, що заняття проституцією тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження або штрафу в розмірі до ста карбованців.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою штраф у розмірі до двохсот карбованців.
2. Особи, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони займаються проституцією, викликаються в міліцію для офіційного перестереження про недопустимість антигромадської поведінки. До таких осіб у порядку, передбаченому законодавством Союзу РСР і Української РСР, може бути застосовано уповноваженими на те службовими особами органів внутрішніх справ (міліції) адміністративне затримання, особистий огляд, огляд і вилучення речей.
3. Особи, піддані адміністративному стягненню відповідно до статті 1 цього Указу, з метою виявлення і лікування венеричних захворювань підлягають направленню на медичний огляд у порядку, встановленому законодавством Української РСР.
4. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1 цього Указу, розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів.
5. Протоколи про правопорушення, передбачені статтею 1 цього Указу, складаються працівниками органів внутрішніх справ (міліції).
6. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057) такі зміни і доповнення:
1) доповнити Кодекс статтями 181-1 і 181-2 такого змісту:
"Стаття 181-1. Заняття проституцією
Заняття проституцією -
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до ста карбованців.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот карбованців.
Стаття 181-2. Порушення громадського порядку, що виявилось у приставанні до іноземних громадян з метою придбання речей
Порушення громадського порядку, що виявилось у приставанні до іноземних громадян з метою купівлі, обміну або придбання іншим способом у них речей, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до ста карбованців з конфіскацією придбаних речей або без такої.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот карбованців з конфіскацією придбаних речей";
2) у частині третій статті 21 та частині другій статті 277 слова і цифри "частиною першою статті 162" замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 162";
3) частину другу статті 27 викласти в такій редакції:
"При необхідності підвищення відповідальності за окремі види адміністративних правопорушень законодавчими актами Української РСР може бути встановлено штраф щодо громадян - до п'ятдесяти карбованців і службових осіб - до ста карбованців, а за корисливі адміністративні правопорушення - до двохсот карбованців; законодавчими актами СРСР - щодо громадян - до ста карбованців і службових осіб - до двохсот карбованців, а за корисливі адміністративні правопорушення та порушення законодавства про боротьбу з пияцтвом - штраф до трьохсот карбованців";
4) у статті 162:
у частині першій слова "Незаконне" і "до п'ятдесяти карбованців" замінити відповідно словами "Незаконні" і "до ста карбованців";
після частини першої доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот карбованців з конфіскацією валюти і платіжних документів";
частину другу статті вважати частиною третьою;
5) у частині першій статті 218 слова і цифри "частиною другою статті 162" і "статтями 182, 183" замінити відповідно словами і цифрами "частиною третьою статті 162" і "статтями 181-1 - 183";
6) у статті 222:
у частині першій слова і цифри "частина перша статті 162" замінити словами і цифрами "частини перша і друга статті 162"; після цифр "178" доповнити цифрами "181-2";
у пункті 1 частини другої:
в абзаці першому слова і цифри "частиною першою статті 162" замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 162"; після цифр "178" доповнити цифрами "181-2";
доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:
"за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 181-2 цього Кодексу, крім того, - начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ на транспорті, а також начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ";
7) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слова і цифри "частина друга статті 162" замінити словами і цифрами "частина третя статті 162";
8) пункт 1 частини другої статті 262 після слів "громадську мораль" доповнити словами "у випадках, коли є підстави вважати, що особа займається проституцією, при";
9) абзац другий пункту 2 статті 313 після цифр "174" доповнити цифрами "181-2".
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

В.ШЕВЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 12 червня 1987 р.
N 4134-XI
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до законодавства Української РСР про відповідальність за адміністративні правопорушення
Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
1. Встановити, що заняття проституцією тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження або штрафу в розмірі до ста карбованців.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою штраф у розмірі до двохсот карбованців.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!