Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Закон від 17.11.2011 №4052-VI

Верховна Рада України Закон від 17.11.2011 №4052-VI
Остання редакція від 17.11.2011. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.11.2011

Номер 4052-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.274 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343) такі зміни:
1) у частині четвертій статті 34 слова "Реконструкцію або" замінити словами "Реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкцію або";
2) у розділі V "Прикінцеві положення":
у підпункті 1 пункту 1 цифри "2012" замінити цифрами "2013";
у пункті 6 слова "Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами та цифрами "До 1 січня 2013 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 листопада 2011 року
N 4052-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343) такі зміни:
1) у частині четвертій статті 34 слова "Реконструкцію або" замінити словами "Реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкцію або";
2) у розділі V "Прикінцеві положення":
у підпункті 1 пункту 1 цифри "2012" замінити цифрами "2013";
у пункті 6 слова "Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами та цифрами "До 1 січня 2013 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!