Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про банкрутство". Закон від 25.02.1994 №4036-XII

Верховна Рада України Закон від 25.02.1994 №4036-XII
Остання редакція від 21.10.2019 втрата чинності (кодекс украины від 18.10.2018 N 2597-VIII /2597-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 25.02.1994

Номер 4036-XII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, N 19, ст.74 )
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про банкрутство"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.224 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Закону України "Про банкрутство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст.440) такі зміни і доповнення:
1. У статті 12:
частину другу викласти в такій редакції:
"Право вибору умов проведення санації залишається за боржником у разі, коли він сам звернувся до арбітражного суду із заявою про визнання його банкрутом. При цьому умови проведення санації державних підприємств шляхом реорганізації погоджуються з відповідним органом, уповноваженим управляти державним майном, та Антимонопольним комітетом України в межах його компетенції, а умови проведення санації шляхом приватизації - з відповідним органом приватизації. Якщо в санації підприємства-боржника виявили бажання взяти участь декілька громадян або юридичних осіб, то відбір санаторів здійснюється відповідними органами на конкурсних засадах";
у частині третій виключити слова "або перетворення його в інше підприємство, засноване на колективній власності".
2. Частину другу статті 20 доповнити реченням такого змісту: "При цьому продаж майна державних підприємств-банкрутів здійснюється з урахуванням вимог, які визначаються Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств" та іншими законодавчими актами України з питань приватизації".
3. Пункт 11 статті 21 викласти в такій редакції:
"11. Майно (крім коштів державних підприємств-банкрутів), що залишилося після задоволення вимог кредиторів і членів трудового колективу, передається власникові або відповідному органу приватизації для реалізації, якщо арбітражний суд прийняв ухвалу про ліквідацію юридичної особи - боржника.
Кошти, що залишилися після задоволення державним підприємством-банкрутом вимог кредиторів і членів трудового колективу, зараховуються до відповідного позабюджетного фонду приватизації".
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ,
25 лютого 1994 року
N 4036-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про банкрутство"
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Закону України "Про банкрутство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст.440) такі зміни і доповнення:
1. У статті 12:
частину другу викласти в такій редакції:
"Право вибору умов проведення санації залишається за боржником у разі, коли він сам звернувся до арбітражного суду із заявою про визнання його банкрутом. При цьому умови проведення санації державних підприємств шляхом реорганізації погоджуються з відповідним органом, уповноваженим управляти державним майном, та Антимонопольним комітетом України в межах його компетенції, а умови проведення санації шляхом приватизації - з відповідним органом приватизації. Якщо в санації підприємства-боржника виявили бажання взяти участь декілька громадян або юридичних осіб, то відбір санаторів здійснюється відповідними органами на конкурсних засадах";
у частині третій виключити слова "або перетворення його в інше підприємство, засноване на колективній власності".
2. Частину другу статті 20 доповнити реченням такого змісту: "При цьому продаж майна державних підприємств-банкрутів здійснюється з урахуванням вимог, які визначаються Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств" та іншими законодавчими актами України з питань приватизації".
3. Пункт 11 статті 21 викласти в такій редакції:
"11. Майно (крім коштів державних підприємств-банкрутів), що залишилося після задоволення вимог кредиторів і членів трудового колективу, передається власникові або відповідному органу приватизації для реалізації, якщо арбітражний суд прийняв ухвалу про ліквідацію юридичної особи - боржника.
Кошти, що залишилися після задоволення державним підприємством-банкрутом вимог кредиторів і членів трудового колективу, зараховуються до відповідного позабюджетного фонду приватизації".