Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за посягання на життя, здоровя і майно суддів, працівників правоохоронних органів, осіб, які беруть участь в охороні громадського порядку, та громадян

Верховна Рада України Закон від 02.10.1996 №388/96-ВР
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.10.1996

Номер 388/96-ВР

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за посягання на життя, здоров'я і майно суддів, працівників правоохоронних органів, осіб, які беруть участь в охороні громадського порядку, та громадян
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 46, ст.249 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
З метою посилення відповідальності за посягання на життя, здоров'я і майно суддів, працівників правоохоронних органів, осіб, які беруть участь в охороні громадського порядку, та громадян Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
III. У статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
у назві та абзаці першому слова "народного дружинника" замінити словами "члена громадського формування з охорони громадського порядку", а слова "чи образа його" виключити;
в абзаці другому слова "в розмірі двохсот карбованців" замінити словами "до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
2 жовтня 1996 року
N 388/96-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за посягання на життя, здоров'я і майно суддів, працівників правоохоронних органів, осіб, які беруть участь в охороні громадського порядку, та громадян
З метою посилення відповідальності за посягання на життя, здоров'я і майно суддів, працівників правоохоронних органів, осіб, які беруть участь в охороні громадського порядку, та громадян Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
III. У статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
у назві та абзаці першому слова "народного дружинника" замінити словами "члена громадського формування з охорони громадського порядку", а слова "чи образа його" виключити;
в абзаці другому слова "в розмірі двохсот карбованців" замінити словами "до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

30 днiв передплати безкоштовно!