Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення в галузі звязку

Верховна Рада України Закон від 01.10.1996 №386/96-ВР
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення в галузі зв'язку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 46, ст.247 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 387/96-ВР від 01.10.96, ВВР, 1996, N 46, ст.248 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
Верховна Рада України
постановляє:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
III. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення такі зміни і доповнення:
1. Статті 144, 145, 146, 147, 148 викласти в такій редакції:
"Стаття 144. Обладнання та експлуатація установок проводового мовлення без належної реєстрації або дозволу
Обладнання та експлуатація радіотрансляційного вузла проводового мовлення незалежно від його потужності без належної реєстрації або дозволу, отримання якого передбачено законодавством, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Обладнання та експлуатація радіотрансляційної точки проводового мовлення без належної реєстрації або дозволу, отримання якого передбачено законодавством, незалежно від відомчої належності радіотрансляційної мережі, від якої цю точку встановлено, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у галузі зв'язку, передбачену ліцензіями
Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у галузі зв'язку, передбачену ліцензіями, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 146. Порушення правил виготовлення, придбання, реалізації, встановлення, будівництва та експлуатації радіоелектронних засобів і використання радіочастот
Виготовлення, придбання, реалізація, встановлення, будівництво та експлуатація радіоелектронних засобів (радіопередавальних засобів будь-якого виду і призначення, високочастотних пристроїв, систем кабельного телебачення та наземних станцій супутникового зв'язку), а так само використання радіочастот без належного дозволу чи з порушенням правил, які регулюють радіозв'язок, або порушення норм радіовипромінювання чи допустимих індустріальних перешкод радіоприйому -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених технічних засобів і обладнання або без такої і на посадових осіб - у розмірі від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених технічних засобів і обладнання або без такої.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених технічних засобів і обладнання і на посадових осіб - у розмірі від тридцяти п'яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених технічних засобів і обладнання.
Стаття 147. Порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку
Порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку або пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх складу, якщо воно не викликало припинення зв'язку, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - у розмірі від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 148. Пошкодження таксофонів
Пошкодження таксофонів -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. Доповнити Кодекс статтями 148-1, 148-2, 148-3, 148-4,188-7 такого змісту:
"Стаття 148-1. Порушення правил користування місцевим телефонним зв'язком
Самовільне (без погодження з підприємством зв'язку) підключення телефонного апарату або/та іншого абонентного пристрою до діючого телефону чи іншого абонентного пристрою -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Самовільне підключення і використання незареєстрованих на підприємствах зв'язку телематичних пристроїв -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Передача абонентом місцевої телефонної мережі абонентної лінії для використання іншим громадянам або організаціям без погодження з підприємством зв'язку -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування
Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 148-3. Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь і гідність громадян
Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь і гідність громадян -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 148-4. Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без сертифіката відповідності або без погодження з Адміністрацією зв'язку України
Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без сертифіката відповідності або без погодження з Адміністрацією зв'язку України -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 188-7. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції електрозв'язку Адміністрації зв'язку України
Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції електрозв'язку Адміністрації зв'язку України щодо усунення порушень законодавства про зв'язок -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
3. У статті 218 виключити цифри "144, 147, 148", а цифри "147-152" замінити цифрами "149-152".
4. У статтях 221, 268, 277 і 294 цифри "145" замінити цифрами "146".
5. Статтю 243 викласти в такій редакції:
"Стаття 243. Органи Державної інспекції електрозв'язку Адміністрації зв'язку України
Органи Державної інспекції електрозв'язку Адміністрації зв'язку України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про зв'язок (статті 144, 145, 147-148-4, 188-7).
Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної інспекції електрозв'язку Адміністрації зв'язку України, начальники регіональних державних інспекцій електрозв'язку".
6. У статті 255:
до пункту 1 частини першої внести такі зміни:
в абзаці другому виключити цифри "145";
в абзаці дев'ятнадцятому цифри "144, 145, 147, 148" замінити цифрами "144-148-4, 188-7".
7. У пункті 1 статті 313 цифри "145" замінити цифрами "146".
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
1 жовтня 1996 року
N 386/96-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення в галузі зв'язку
Верховна Рада України
постановляє:
III. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення такі зміни і доповнення:
1. Статті 144, 145, 146, 147, 148 викласти в такій редакції:
"Стаття 144. Обладнання та експлуатація установок проводового мовлення без належної реєстрації або дозволу
Обладнання та експлуатація радіотрансляційного вузла проводового мовлення незалежно від його потужності без належної реєстрації або дозволу, отримання якого передбачено законодавством, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Обладнання та експлуатація радіотрансляційної точки проводового мовлення без належної реєстрації або дозволу, отримання якого передбачено законодавством, незалежно від відомчої належності радіотрансляційної мережі, від якої цю точку встановлено, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у галузі зв'язку, передбачену ліцензіями
Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у галузі зв'язку, передбачену ліцензіями, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

30 днiв передплати безкоштовно!