Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Критерії від 20.05.2020 №383
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Критерії

Дата 20.05.2020

Номер 383

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 травня 2020 р. № 383
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 991 від 15.09.2021 )
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці, що додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 223 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 843).
Прем'єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2020 р. № 383
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, є:
1) у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю:
наявність у суб’єкта господарювання об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що не виведені з експлуатації в установленому порядку, протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
здійснення суб’єктом господарювання експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виконання робіт підвищеної небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
виконання суб’єктом господарювання робіт підвищеної небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
невиконання суб’єктом господарювання зауважень, які було надано під час проведення аудиту охорони праці та/або усунення порушень, що були виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
використання у діяльності суб’єкта господарювання шкідливих речовини III або IV класу небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про працю;
використання праці неповнолітніх осіб;
наявність заборгованості з виплати заробітної плати або порушення строків її виплати;
виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати;
невідповідність кількості найманих працівників суб’єкта господарювання обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працівників і заробітної плати за показниками звітності, поданої суб’єктом господарювання органам державної влади;
порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення;
застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду;
порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
одержання суб’єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;
порушення вимог законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, вимог законодавства з питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
порушення вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
порушення вимог законодавства з охорони праці щодо розслідування нещасного випадку, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
настання нещасних випадків, наявність випадків гострого або хронічного професійного захворювання у працівника, особи суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
2) у сфері здійснення державного гірничого нагляду:
виконання суб’єктом господарювання робіт з видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин;
спосіб видобування суб’єктом господарювання корисних копалин;
порушення вимог законодавства, правил і норм щодо ведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини, які виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.
2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю визначено в додатку 1.
Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері здійснення державного гірничого нагляду визначено в додатку 2.
3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкалу балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) визначено в додатку 3.
Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері здійснення державного гірничого нагляду, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкалу балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) визначено в додатку 4.
4. Віднесення суб’єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатках 3, 4, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються щодо суб’єкта господарювання, що віднесений до:
високого ступеня ризику - не частіше ніж один раз на два роки;
середнього ступеня ризику - не частіше ніж один раз на три роки;
незначного ступеня ризику - не частіше ніж один раз на п’ять років.
У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх трьох років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх п’яти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства та/або проведено аудит охорони праці, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза. Зазначене положення не застосовується до суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику.
6. Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб’єкта господарювання визначаються починаючи з дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).
Додаток 1
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльностіКритерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних наслідківнегативний наслідок
1. Життя та здоров’я людини (01)дорожньо-транспортна пригода та інші події на транспорті за участю працівника, особи, що виконує роботи за
цивільно-правовим договором, фізичної особи - підприємця, особи, що провадить незалежну професійну діяльність, або члена фермерського господарства (далі - працююча особа)
падіння працюючої особи
неконтрольоване падіння, обрушення, обвалення
предметів, матеріалів, породи, ґрунту в зоні досяжності працюючої
особи
смерть працюючої особи
шкода, завдана здоров’ю працюючої особи
наявність у суб’єкта господарювання об’єктів
підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, що не виведені з експлуатації в установленому порядку,
протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
здійснення суб’єктом господарювання експлуатації
об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, виконання робіт підвищеної небезпеки протягом
останніх п’яти років, що передують плановому періоду
неконтрольована дія предметів, що рухаються, розлітаються, обертаються у зоні досяжності працюючої особи виконання суб’єктом господарювання робіт
підвищеної небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують
плановому періоду
ураження працюючої особи електричним струмом невиконання суб’єктом господарювання зауважень,
які було надано під час проведення аудиту охорони праці та/або
усунення порушень, що були виявлені під час заходу державного
нагляду (контролю) суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти
років, що передують плановому періоду
вплив шкідливих факторів виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу на організм працюючої особи
напад на працюючу особу тварин, комах, інших
представників фауни
використання у діяльності суб’єкта господарювання
шкідливих речовин III або IV класу небезпеки протягом останніх
п’яти років, що передують плановому періоду
небезпечний контакт працюючої особи з
представниками флори
асфіксія у працюючої особи
навмисне вбивство або інший прояв фізичного насильства щодо працюючої особи
порушення вимог законодавства у сфері діяльності,
пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, вимог законодавства з
питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, виявлені за результатами заходів державного
нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що
передують плановому періоду
порушення вимог законодавства у сфері охорони
праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами
промислового призначення, виявлені за результатами заходів
державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти
років, що передують плановому періоду
порушення вимог законодавства у сфері охорони
праці щодо розслідування нещасного випадку, виявлені за
результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених
протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
техногенна (екологічна) аварія в зоні досяжності
працюючої особи
відсутність засобів захисту працюючої особи в умовах стихійного природного явища або іншої надзвичайної
ситуації
пожежа в зоні досяжності працюючої особи
неконтрольований вибух у зоні досяжності
працюючої особи
самогубство працюючої особи
зникнення працюючої особи під час виконання
трудових обов’язків
неконтрольоване газодинамічне явище в зоні
досяжності працюючої особи
страйк та інші масові події (заходи) за участю
працюючих осіб
настання нещасних випадків, наявність випадків
гострого або хронічного професійного захворювання у працюючої особи
суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують
плановому періоду
допуск до роботи, протипоказаної працюючій особі за станом здоров’я
відхилення від норми робочого часу порушення суб’єктом господарювання вимог
законодавства про працю
неповне використання працівником часу
відпочинку
використання праці неповнолітніх осіб
ненадання послуги з працевлаштування за
кордоном
виплата працівникам заробітної плати на рівні або
нижче встановленого на законодавчому рівні розміру мінімальної
заробітної плати
неналежне надання послуги з працевлаштування за
кордоном
відсутність у держави інформації про
працевлаштованих громадян, у тому числі за кордоном
порушення суб’єктом господарювання вимог
законодавства про зайнятість населення
2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (02)ненадання послуги з посередництва у
працевлаштуванні за кордоном
моральна шкода, завдана споживачу послуги із
працевлаштування за кордоном
порушення суб’єктом господарювання вимог
законодавства про зайнятість населення
неналежне надання послуги з посередництва у
працевлаштуванні за кордоном
відсутність у держави інформації про працевлаштованих громадян, у тому числі за кордоном
3. Належна якість продукції, робіт послуг (майнові блага) (03)ненадання послуги з посередництва у
працевлаштуванні за кордоном
збитки, завдані споживачу послуги із
працевлаштування за кордоном
порушення суб’єктом господарювання вимог
законодавства про зайнятість населення
неналежне надання послуги з посередництва у
працевлаштуванні за кордоном
відсутність у держави інформації про
працевлаштованих громадян, у тому числі за кордоном
4. Інші суспільні інтереси (06)вплив шкідливих факторів виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу на організм працюючої особи
втрати державного та місцевого бюджетів, а також
державних цільових фондів, Фонду соціального страхування, пов’язані
з виплатою допомоги працюючим особам, що втратили працездатність,
потерпілим від нещасних випадків на виробництві та членам їх
сімей
застосовуються критерії, зазначені в пункті 1
допуск до роботи, протипоказаної працюючій особі за станом здоров’я
збитки, завдані працюючій особі внаслідок втрати
працездатності
моральна шкода, завдана працюючій особі внаслідок
втрати працездатності
витрати підприємства, зумовлені нещасними
випадками
ненарахування та невиплата заробітної плати
працівнику
збитки, завдані працівнику внаслідок фінансових
втрат
виплата працівникам заробітної плати на рівні або
нижче встановленого на законодавчому рівні розміру мінімальної
заробітної плати
виплата заробітної плати (винагороди) без
нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
збитки, завдані працівнику внаслідок
ненарахування страхового стажу
наявність заборгованості з виплати заробітної
плати або порушення строків її виплати
втрати державного та місцевого бюджетів внаслідок
зменшення надходжень від сплати податків та інших обов’язкових
платежів, що нараховуються у зв’язку з оплатою праці
порушення суб’єктом господарювання вимог
законодавства про працю
порушення встановлених строків виплати заробітної
плати працівникам
наявність розбіжностей між фактичними показниками
чисельності працюючих осіб і заробітної плати за показниками
звітності, поданої суб’єктом господарювання до органів державної
влади
недотримання мінімальних державних гарантій в
оплаті праці
підвищення рівня безробіття в Україні
фактичний допуск працівника до роботи без
оформлення трудового договору (контракту)
оформлення працівника на неповний робочий час у
разі фактичного виконання роботи повний робочий час
збитки, завдані працівнику внаслідок порушення
права на відпочинок
незаконне звільнення працівника
неправомірне скорочення чисельності та штату
працівників
неповне використання працівником часу
відпочинку
неправомірне використання праці працівника, що
потребує додаткового соціального захисту
збитки, завдані працівнику, що потребує
додаткового соціального захисту
порушення суб’єктом господарювання вимог
законодавства про зайнятість населення
застосування праці іноземців або осіб без
громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення
документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця,
протягом останніх двох років, що передують плановому періоду
порушення трудового розпорядку
незабезпечення працівника допомогою фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
неправомірне використання праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця на території Українизбільшення рівня безробіття в Україні
збитки, завдані громадянину України внаслідок
відмови у працевлаштуванні
моральна шкода, завдана громадянину України
внаслідок відмови у працевлаштуванні
неповна виплата заробітної плати іноземцям та
особам без громадянства, що працюють на території України
збитки, завдані працівнику внаслідок неповної
виплати заробітної плати
моральна шкода, завдана працівнику внаслідок
неповної виплати заробітної плати
порушення порядку масового вивільнення
працівників
збитки, завдані працівникам внаслідок втрати
роботи
необґрунтована відмова у працевлаштуванні громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню
збитки, завдані громадянину України внаслідок
відмови у працевлаштуванні
дискримінаційна реклама про вакансії (прийом на роботу)
відсутність у держави інформації про
працевлаштованих громадян, у тому числі за кордоном
необґрунтовані управлінські рішенняпорушення суб’єктом господарювання вимог
законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з
інвалідністю
незабезпечення працевлаштування осіб з
інвалідністю
збитки, завдані особі з інвалідністю внаслідок
незабезпечення працевлаштування
одержання суб’єктом господарювання державної
допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та
безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за
рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що
надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих
місць для працевлаштування осіб з інвалідністю
моральна шкода, завдана особі з інвалідністю
внаслідок незабезпечення працевлаштування
втрати бюджету Фонду соціального захисту осіб з
інвалідністю
несплата адміністративно-господарських санкцій за порушення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з
інвалідністю
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 991 від 15.09.2021 )
Додаток 2
до критеріїв
РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері здійснення державного гірничого нагляду
Цілі державного нагляду (контролю) (код)Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльностіКритерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних наслідківнегативний наслідок
1. Життя та здоров’я людини (01)неконтрольоване падіння, обрушення, обвалення
предметів, матеріалів, породи, ґрунту
проведення робіт з відхиленням від проекту
розробки родовища
техногенна (екологічна) аварія
неконтрольований вибух
забруднення підземних вод
шкідливий вплив гірничих робіт на земну поверхню
у вигляді зрушень та деформацій
зсуви
утворення карсту (порожнини у земній корі)
підтоплення родовища, яке розробляється підземним
способом
затоплення родовища, яке розробляється відкритим
способом
пилеутворення та шкідливі викиди відвалів
(терикони), хвостосховищ
смерть працюючої особи
шкода, завдана здоров’ю працюючої особи
виконання суб’єктом господарювання робіт з
видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення
корисних копалин
спосіб видобування суб’єктом господарювання
корисних копалин
порушення вимог законодавства, правил і норм щодо
проведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх
використанням та охороною, а також використанням і переробкою
мінеральної сировини, які виявлені протягом останніх п’яти років,
що передують плановому періоду
2. Навколишнє природне середовище (04)забруднення підземних вод
утворення відвалів (терикони), хвостосховищ
затоплення гірничих виробок
утворення карсту (порожнини у земній корі)
шкода, завдана навколишньому природному
середовищу
застосовуються критерії, зазначені в пункті 1
3. Інші суспільні інтереси (06)обвалення порід і завали гірничих виробок
затоплення гірничих виробок, виділення та
проникнення в них небезпечних і шкідливих субстанцій
втрати місцевих бюджетів, держави та суспільства
(втрата майна та годувальника) на ліквідацію наслідків настання
небезпечної події
застосовуються критерії, зазначені в пункті 1
нераціональне використання корисних копалин
(облік стану і руху запасів, втрат і збіднення)
самовільне користування надрами
втрати державного бюджету в разі зменшення або
ненадходження рентної плати за користування надрами
Додаток 3
до критеріїв
ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)Показники критеріївКількість балів
1. Наявність у суб’єкта господарювання об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, що не виведені з експлуатації в установленому порядку, протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду*
наявність у суб’єкта господарювання трьох або більше об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або використання вибухових
матеріалів промислового призначення
4
наявність у суб’єкта господарювання менше трьох об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки2
відсутність у суб’єкта господарювання об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки
0
2. Здійснення суб’єктом господарювання
експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, виконання робіт підвищеної
небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують плановому
періоду*
суб’єктом господарювання здійснюється
експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки або виконуються роботи підвищеної
небезпеки та/або наявна ліцензія на виробництво або використання
вибухових матеріалів промислового призначення
35
суб’єктом господарювання не здійснюється експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки або не виконуються роботи підвищеної небезпеки0
3. Виконання суб’єктом господарювання робіт підвищеної небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують
плановому періоду*
кількість виконуваних суб’єктом господарювання видів робіт підвищеної небезпеки дорівнює або становить більше
трьох та/або виконуються вибухові роботи
2
кількість виконуваних суб’єктом господарювання видів робіт підвищеної небезпеки становить менше трьох1
суб’єктом господарювання не виконуються роботи підвищеної небезпеки0
4. Невиконання суб’єктом господарювання зауважень, які було надано під час проведення аудиту охорони праці
та/або усунення порушень, що були виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду*
виявлені порушення під час проведення аудиту стану охорони праці і промислової безпеки та/або заходу державного
нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання протягом останніх
п’яти років, що передують плановому періоду, усунуті в неповному обсязі
2
аудит або захід державного нагляду (контролю) протягом останніх п’яти років у суб’єкта господарювання не проводився2
виявлені порушення під час проведення аудиту стану охорони праці і промислової безпеки та/або заходу державного
нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання протягом останніх
п’яти років, що передують плановому періоду, усунуті в повному обсязі
0
5. Використання у діяльності суб’єкта
господарювання шкідливих речовини III або IV класу небезпеки
протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
використання шкідливих речовини III або IV класу небезпеки2
шкідливі речовини III або IV класу небезпеки не використовуються0
6. Порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про працю**порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо порядку укладення та реалізації трудових
договорів, виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
2
наявність порушень суб’єктом господарювання законодавства, що призвели до недотримання гарантій забезпечення права громадян на працю, гарантій найманого працівника та відхилень від норми робочого часу, які виявлені протягом останніх п’яти
років, що передують плановому періоду
1
порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про оплату праці найманого працівника, виявлені
протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
1
за результатами останньої планової або
позапланової перевірки виявлено грубе порушення вимог законодавства
про працю, що має ознаки злочину, передбаченого статтею 172 та/або статтею 173 Кримінального кодексу України
1
за результатами останньої планової або
позапланової перевірки виявлено грубе порушення вимог законодавства
про працю, що має ознаки злочину, передбаченого статтею 175 Кримінального кодексу України
1
відсутність порушень0
7. Використання праці неповнолітніх осібсуб’єкт господарювання використовував працю неповнолітніх осіб протягом останніх п’яти років, що передують
плановому періоду
1
суб’єкт господарювання не використовував працю неповнолітніх осіб протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду0
8. Наявність заборгованості з виплати заробітної плати або порушення строків її виплати *суб’єкт господарювання має заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам або виплачує
заробітну плату з порушенням строків виплати більше ніж за один календарний місяць протягом останніх чотирьох місяців, що передують плановому періоду
2
суб’єкт господарювання має заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам або виплачує
заробітну плату з порушенням строків виплати менше ніж за один календарний місяць протягом останніх чотирьох місяців, що передують плановому періоду
1
відсутність порушень0
9. Виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче встановленого на законодавчому рівні розміру мінімальної
заробітної плати
наймані працівники суб’єкта господарювання одержують заробітну плату на рівні або нижче встановленого на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати протягом останнього календарного року, що передує плановому періоду1
відсутність порушень0
10. Невідповідність кількості найманих
працівників суб’єкта господарювання обсягам виробництва (виконання
робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом
економічної діяльності
кількість найманих працівників суб’єкта
господарювання не відповідає обсягам виробництва (виконання робіт,
наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності протягом останнього календарного року, що передує плановому періоду
1
кількість найманих працівників суб’єкта
господарювання відповідає обсягам виробництва (виконання робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності протягом останнього календарного року, що передує плановому періоду
0
11. Наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працюючих і заробітної плати за показниками звітності, поданої суб’єктом господарювання до органів державної
влади
у суб’єкта господарювання наявні розбіжності між фактичними показниками чисельності працюючих і заробітної плати за показниками звітності, поданої суб’єктом господарювання до органів
державної влади, за період протягом останніх п’яти років, що передують плановому
1
у суб’єкта господарювання відсутні розбіжності між фактичними показниками чисельності працівників і заробітної
плати за показниками звітності, поданої суб’єктом господарювання до органів державної влади, за період протягом останніх п’яти років, що передують плановому
0
12. Порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення**надання суб’єктом господарювання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії, виявлене протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду2
наявність виявлених порушень суб’єктом
господарювання законодавства, що призвело до скасування дозволу на
застосування праці іноземців та осіб без громадянства, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду
1
невиплата суб’єктом господарювання заробітної плати іноземцям або особам без громадянства, що працюють у них на
підставі отриманого дозволу, у розмірі, встановленому статтею 42-1 Закону України "Про зайнятість населення"
, виявлена протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
1
неподання (порушення встановленого порядку подання) або повторне неподання суб’єктом господарювання інформації
про працевлаштованих ним осіб, виявлене протягом останніх двох років, що передують плановому періоду
1
відмова суб’єктом господарювання у
працевлаштуванні громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України "Про зайнятість населення"
, під час невиконання квоти в розмірі, встановленому законодавством для їх
працевлаштування, виявлена протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
1
відсутність порушень0
13. Застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення
документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду
суб’єкт господарювання застосовував працю іноземців, осіб без громадянства або осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця1
суб’єкт господарювання не застосовував працю іноземців, осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця0
14. Порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю**невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю суб’єктом господарювання за будь-який період впродовж останніх п’яти років, що передують плановому періоду2
неподання суб’єктом господарювання звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, виявлене протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду1
несвоєчасна реєстрація суб’єктом господарювання (неправомірна відмова від реєстрації) у Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, виявлена протягом останніх п’яти років, що
передують плановому періоду
1
подання суб’єктом господарювання звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю з недостовірними даними та/або помилками, що призвело до несплати суми адміністративно-господарських санкцій і пені або сплати їх не в повному обсязі, виявлене протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду1
ненарахування та несплата суб’єктом
господарювання адміністративно-господарських санкцій, пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з
інвалідністю (крім тих, які повністю фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджетів), виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
1
відсутність порушень0
15. Одержання суб’єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та
безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю
одержання суб’єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та
безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
1
неодержання суб’єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та
безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за
рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, протягом останніх
п’яти років, що передують плановому періоду
0
16. Порушення вимог законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, вимог
законодавства з питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду**
відсутність дозволів, декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або невідповідність фактичного стану робочих місць вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці
2
невідповідність виробничих процесів технології виконання робіт, проведення огляду, випробування та експертного
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки встановленим вимогам
2
відсутність результатів лабораторних досліджень умов праці всіх факторів виробничого середовища і трудового
процесу
2
допуск до роботи працівників, що не пройшли передбачений законодавством попередній (під час прийому на роботу)
або періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд
2
непроведення ідентифікації, декларування об’єктів підвищеної небезпеки суб’єктів господарювання та/або відсутність
плану локалізації та ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки
1
відсутність порушень0
17. Порушення вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами
промислового призначення, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду**
відсутність системи управління охороною праці або незабезпечення роботодавцем контролю за її функціонуванням, актів з
охорони праці, що діють у межах підприємства, незабезпечення
проведення навчання, перевірки знань та інструктажів з питань
охорони праці
3
відсутність необхідної проектної, технічної та технологічної документації та/або недодержання вимог технології
виробництва та заходів з безпечного виконання робіт
3
невідповідність електрообладнання вимогам безпечної експлуатації2
неготовність добровільних допоміжних
гірничорятувальних команд, диспетчерських служб (станцій) до
локалізації та ліквідації аварій
2
недодержання вимог законодавства щодо використання технологічного обладнання, машин, механізмів, устатковання та інструменту, в тому числі інженерних мереж, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматичного
попередження та локалізації аварій, а також інших засобів протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва
2
порушення строків огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки1
невідповідність виробничих будівель, споруд, машин, механізмів, устатковання, транспортних засобів, технологічних процесів вимогам законодавчих та інших
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
1
відсутність порушень0
18. Порушення вимог законодавства з охорони праці щодо розслідування нещасного випадку, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх
п’яти років, що передують плановому періоду
порушення суб’єктом господарювання вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві2
відсутність порушень0
19. Настання нещасних випадків, наявність випадків гострого або хронічного професійного захворювання у працюючої особи суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду*настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) із смертельним наслідком5
настання нещасного випадку на виробництві із смертельним наслідком3
настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) з тяжкими наслідками3
настання нещасного випадку на виробництві з тяжким наслідком2
настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) із смертельними наслідками під час виконання потерпілими дій в інтересах підприємства (установи, організації), на якому вони працюють, що не належать до їх трудових (посадових) обов’язків5
настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) з тяжким наслідком під час виконання потерпілими дій в
інтересах підприємства (установи, організації), на якому вони працюють, що не належать до їх трудових (посадових) обов’язків
3
настання нещасного випадку на виробництві із смертельним наслідком під час виконання потерпілим дій в інтересах
підприємства (установи, організації), на якому він працює, що не належать до його трудових (посадових) обов’язків
3
настання нещасного випадку на виробництві з тяжким наслідком під час виконання потерпілим дій в інтересах
підприємства (установи, організації), на якому він працює, що не належать до його трудових (посадових) обов’язків
2
виявлення прихованого нещасного випадку5
настання інших нещасних випадків на
виробництві
1
виявлення/реєстрація гострого або хронічного професійного захворювання (отруєння) у двох і більше працюючих
осіб
3
виявлення/реєстрація гострого або хронічного професійного захворювання (отруєння) в однієї працюючої особи2
відсутність нещасних випадків, випадків гострих або хронічних професійних захворювань (отруєнь) та пов’язаних з
ними порушень вимог законодавства
0
Шкала балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Шкала балівСтупінь ризику від провадження господарської діяльностіПеріодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Від 41 до 100високий ризикодин раз на два роки
Від 21 до 40середній ризикодин раз на три роки
Від 0 до 20незначний ризикодин раз на п’ять років
__________
* У разі коли суб’єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
** У разі коли суб’єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, бали нараховуються за кожним показником, а їх кількість підсумовується.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 991 від 15.09.2021 )
Додаток 4
до критеріїв
ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері здійснення державного гірничого нагляду, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)Показники критеріївКількість балів
1. Виконання суб’єктом господарювання робіт з видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення
корисних копалин*
наявність у суб’єкта господарювання спеціального дозволу на користування надрами30
суб’єкт господарювання не потребує спеціального дозволу на користування надрами, який здійснює видобування корисних копалин (місцевого значення, торфу, підземних вод (крім мінеральних)20
2. Спосіб видобування корисних копалин суб’єктом господарювання*суб’єкт господарювання, який здійснює видобування корисних копалин підземним способом14
суб’єкт господарювання, який здійснює видобування корисних копалин відкритим способом12
суб’єкт господарювання, який здійснює видобування вуглеводнів12
суб’єкт господарювання, який здійснює видобування гідромінеральних ресурсів5
суб’єкт господарювання не здійснює видобування корисних копалин3
проведення робіт не відповідає погодженим з органами державного гірничого нагляду типових проектів вибухових робіт, проектів спорудження складів вибухових матеріалів промислового призначення, проектів захисту об’єктів, розташованих
на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час
підробки гірничими роботами таких об’єктів
4
3. Порушення вимог законодавства, правил і норм щодо ведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини, які виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду**недотримання вимог проведення гірничих робіт відповідно до проектів та паспортів, розроблених і затверджених відповідно до вимог нормативно-правових актів під час проведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ
корисних копалин, а також користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
4
відсутність акта про надання гірничого відводу з метою розробки родовищ корисних копалин або на користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не
пов’язаних з видобуванням корисних копалин (крім видобування торфу,
прісних підземних вод, вуглеводнів, бурштину)
4
недодержання встановленого порядку обліку стану та руху запасів, втрат корисних копалин; обґрунтованість і
своєчасність їх списання відповідно до нормативних документів з охорони надр
8
відсутність погоджених з органами державного гірничого нагляду щорічних планів розвитку гірничих робіт на
підприємствах вугільної, рудної, нерудної нафтогазовидобувної промисловості та гідромінеральних ресурсів або недотримання вимог їх погодження
4
невиконання вимог щодо проведення геологічних (гідрогеологічних) і маркшейдерських робіт під час
дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних
копалин, ведення геолого-маркшейдерської та технічної
документації
5
невиконання вимог правил та технологій під час переробки мінеральної сировини (підготовки вуглеводнів) з метою
забезпечення більш повного вилучення корисних компонентів та
поліпшення якості кінцевої продукції
3
недотримання вимог встановленого порядку забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також ведення будівництва на ділянках їх залягання споруд, не
пов’язаних з видобуванням корисних копалин
2
невиконання заходів щодо охорони будівель споруд і природних об’єктів від шкідливого впливу гірничих робіт в межах
гірничого відводу
3
невиконання встановленого порядку ведення робіт з ліквідації (консервації) об’єктів надрокористування; невиконання
проектних рішень та вимог щодо забезпечення охорони та безпеки
людей, майна, споруд та навколишнього природного середовища; недотримання вимог, що забезпечують збереження гірничих виробок,
свердловин на час консервації
3
невиконання вимог нормативно-правових актів щодо місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення та
проведення буро-вибухових робіт
5
наявність у рудниковому повітрі об’єктів, що обстежені, гранично небезпечних сумішей (газів, пилу), а також
наявність пластів, небезпечних (з огляду можливості раптових викидів вугілля та газу, гірничих ударів, вибухонебезпеки та
самозаймання вугільного пилу)
8
відсутність порушень0
Шкала балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Шкала балівСтупінь ризику від провадження господарської діяльностіПеріодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Від 41 до 100високий ризикодин раз на два роки
Від 21 до 40середній ризикодин раз на три роки
Від 0 до 20незначний ризикодин раз на п’ять років
__________
* У разі коли суб’єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
** У разі коли суб’єкта господарювання може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, бали нараховуються за кожним показником, а їх кількість підсумовується.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 травня 2020 р. № 383
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!