Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 24.12.1993 №3806-XII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 24.12.1993

Номер 3806-XII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст.69 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 195-1 - 195-3 такого змісту:
"Стаття 195-1. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони
Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони -
тягне за собою накладення штрафу від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних засобів самооборони або без такої.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних засобів самооборони.
Стаття 195-2. Порушення порядку придбання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них
Порушення порядку придбання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них або без такої, а на службових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них або без такої.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них, а на службових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них.
Стаття 195-3. Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони
Застосування спеціальних засобів самооборони з порушенням установлених правил -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних засобів самооборони.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних засобів самооборони".
2. У статті 190:
у частині першій слова "в розмірі від десяти до тридцяти карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати";
у частині другій слова "в розмірі від двадцяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати".
3. У статті 191:
у частині першій слова "в розмірі від п'яти до двадцяти карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати";
у частині другій слова "в розмірі від десяти до тридцяти карбованців" замінити словами "від двох до трьох мінімальних розмірів заробітної плати".
4. У статті 192 слова "в розмірі від п'яти до двадцяти карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати".
5. У статті 193 слова "в розмірі від п'яти до двадцяти карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати".
6. У статті 194:
у частині першій слова "в розмірі від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати";
у частині другій слова "в розмірі від тридцяти до ста карбованців" замінити словами "від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати".
7. У статті 195:
у частині першій слова "в розмірі від десяти до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати";
у частині другій слова "в розмірі від тридцяти до ста карбованців" замінити словами "від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати".
8. Абзац другий пункту 2 статті 313 після слів і цифр "частиною другою статті 191" доповнити словом і цифрами "статтями 195-1 - 195-3".
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 грудня 1993 року
N 3806-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України
постановляє:
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 195-1 - 195-3 такого змісту:
"Стаття 195-1. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони
Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони -
тягне за собою накладення штрафу від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних засобів самооборони або без такої.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних засобів самооборони.
Стаття 195-2. Порушення порядку придбання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них
Порушення порядку придбання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них або без такої, а на службових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них або без такої.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них, а на службових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них.
Стаття 195-3. Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони

30 днiв передплати безкоштовно!