• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення зміни до розділу XX Податкового кодексу України щодо застосування нульової ставки з податку на додану вартість

Верховна Рада України  | Закон від 20.09.2011 № 3741-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.09.2011
 • Номер: 3741-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.09.2011
 • Номер: 3741-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до розділу XX Податкового кодексу України щодо застосування нульової ставки з податку на додану вартість
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20, ст.174 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. У пункті 22 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112; 2012 р., N 6, ст. 50) слова та цифри "до 1 жовтня 2011 року" замінити цифрами та словами "2011 року до 31 грудня 2012 року".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести у місячний строк свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
20 вересня 2011 року
N 3741-VI