Про внесення змін до Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України Закон від 19.06.1997 №374/97-ВР
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 19.06.1997

Номер 374/97-ВР

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу законів про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 35, ст.223 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1989 р., N 22, ст. 235; 1991 р., N 23, ст.267; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 1994 р., N 3, ст. 10) такі зміни:
1. Статтю 24 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи".
У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.
2. Статтю 25 після слова "походження" доповнити словом "прописку".
3. Частину п'яту статті 48 викласти в такій редакції:
"Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 1997 року
N 374/97-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу законів про працю України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1989 р., N 22, ст. 235; 1991 р., N 23, ст.267; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 1994 р., N 3, ст. 10) такі зміни:
1. Статтю 24 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи".
У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.
2. Статтю 25 після слова "походження" доповнити словом "прописку".
3. Частину п'яту статті 48 викласти в такій редакції:
"Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!