Про внесення змін і доповнень до статей 43,43-1 Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України Закон від 16.12.1993 №3719-XII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 16.12.1993

Номер 3719-XII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до статей 43, 43-1 Кодексу законів про працю України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 3, ст.16 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст.302):
1) у статті 43 виключити слово і цифру "і 8";
2) частину першу статті 43-1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібне) державного або громадського майна, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу".
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3719-XII
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до статей 43, 43-1 Кодексу законів про працю України
Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст.302):
1) у статті 43 виключити слово і цифру "і 8";
2) частину першу статті 43-1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібне) державного або громадського майна, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу".

30 днiв передплати безкоштовно!