Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" . Закон від 29.12.1998 №371-XIV

Верховна Рада України Закон від 29.12.1998 №371-XIV
Остання редакція від 01.04.2011 втрата чинності (кодекс украины від 02.12.2010 N 2755-VI /2755-17/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 29.12.1998

Номер 371-XIV

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 )
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 8, ст.55 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151) такі зміни:
абзац другий підпункту 8.3.1 виключити;
статтю 22 після пункту 22.23 доповнити новим пунктом такого змісту:
"22.24. Суми амортизаційних відрахувань спрямовуються у повному обсязі на впровадження нових технологій, оновлення та реконструкцію виробництва.
До 10 відсотків амортизаційних відрахувань, нарахованих підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, може централізуватися у Державному бюджеті України для реалізації заходів щодо структурної перебудови економіки. Конкретний розмір централізованих амортизаційних відрахувань визначається Законом України про Державний бюджет України".
У зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.25.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 грудня 1998 року
N 371-XIV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151) такі зміни:
абзац другий підпункту 8.3.1 виключити;
статтю 22 після пункту 22.23 доповнити новим пунктом такого змісту:
"22.24. Суми амортизаційних відрахувань спрямовуються у повному обсязі на впровадження нових технологій, оновлення та реконструкцію виробництва.
До 10 відсотків амортизаційних відрахувань, нарахованих підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, може централізуватися у Державному бюджеті України для реалізації заходів щодо структурної перебудови економіки. Конкретний розмір централізованих амортизаційних відрахувань визначається Законом України про Державний бюджет України".
У зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.25.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.