• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін, що стосуються порядку звільнення деяких категорій працівників, до Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України  | Закон від 19.11.1993 № 3632-XII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.11.1993
 • Номер: 3632-XII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.11.1993
 • Номер: 3632-XII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін, що стосуються порядку звільнення деяких категорій працівників, до Кодексу законів про працю України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 49, ст.461 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести такі зміни до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; 1991 р., N 23, ст.267; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст.302):
1. Пункт 1 статті 41 викласти у такій редакції:
"1) одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службовими особами державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами".
2. Абзац восьмий частини першої статті 43-1 викласти у такій редакції:
"звільнення керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службових осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян".
3. Пункт 3 частини першої статті 232 викласти у такій редакції:
"3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службових осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян з питань звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних стягнень, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 цього Кодексу".
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 19 листопада 1993 року
N 3632-XII