• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Кодексу законів про працю України у звязку з встановленням 40-годинного робочого тижня

Верховна Рада України  | Закон від 17.11.1993 № 3610-XII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.11.1993
 • Номер: 3610-XII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.11.1993
 • Номер: 3610-XII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу законів про працю України у зв'язку з встановленням 40-годинного робочого тижня
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 47, ст.435 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести такі зміни до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; 1988 р., N 23, ст.556; 1991 р., N 23, ст.267):
1. Частину першу статті 50 викласти в такій редакції:
"Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень".
2. У частині другій статті 52 цифри і слова "41 година" замінити цифрами і словом "40 годин".
3. У частині другій статті 53 цифру "6" замінити цифрою "5".
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 листопада 1993 року
N 3610-XII