Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств. Закон від 03.09.2008 №360-VI

Верховна Рада України Закон від 03.09.2008 №360-VI
Остання редакція від 03.09.2008. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 03.09.2008

Номер 360-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 48, ст.356 )
Верховна Рада України
постановляє:
Ратифікувати Рамкову угоду між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, вчинену 12 грудня 2006 року в м. Брюсселі (додається), із заявою, зробленою під час її підписання, такого змісту:
"Українська Сторона заявляє, що при застосуванні Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств:
термін "заходи", застосований у пункті 1.3 статті 1, означає заходи, що попередньо погоджені з Урядом України та підпадають під дію регламентів, зазначених у преамбулі цієї Угоди;
термін "іноземний експерт", застосований у пунктах 2.2 і 2.3 статті 2 та у пункті 3.7 статті 3, означає фізичну особу - нерезидента України, яка в установленому порядку залучена іноземним підрядником до виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством;
термін "контракт", застосований у пунктах 3.2-3.7 статті 3, означає письмовий договір між Комісією Європейських Співтовариств та юридичною або фізичною особою, укладений з метою виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством;
термін "іноземний підрядник", застосований у пункті 3.5 статті 3, означає суб'єкта економічної діяльності (юридична або фізична особа) - нерезидента України, з яким Комісія Європейських Співтовариств уклала письмовий договір з метою виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством.
Положення пункту 3.5 статті 3 застосовується до іноземних підрядників та їх працівників - нерезидентів України, які провадять діяльність виключно відповідно та на виконання цієї Угоди".
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 вересня 2008 року
N 360-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств
Верховна Рада України
постановляє:
Ратифікувати Рамкову угоду між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, вчинену 12 грудня 2006 року в м. Брюсселі (додається), із заявою, зробленою під час її підписання, такого змісту:
"Українська Сторона заявляє, що при застосуванні Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств:
термін "заходи", застосований у пункті 1.3 статті 1, означає заходи, що попередньо погоджені з Урядом України та підпадають під дію регламентів, зазначених у преамбулі цієї Угоди;
термін "іноземний експерт", застосований у пунктах 2.2 і 2.3 статті 2 та у пункті 3.7 статті 3, означає фізичну особу - нерезидента України, яка в установленому порядку залучена іноземним підрядником до виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством;
термін "контракт", застосований у пунктах 3.2-3.7 статті 3, означає письмовий договір між Комісією Європейських Співтовариств та юридичною або фізичною особою, укладений з метою виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством;
термін "іноземний підрядник", застосований у пункті 3.5 статті 3, означає суб'єкта економічної діяльності (юридична або фізична особа) - нерезидента України, з яким Комісія Європейських Співтовариств уклала письмовий договір з метою виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством.
Положення пункту 3.5 статті 3 застосовується до іноземних підрядників та їх працівників - нерезидентів України, які провадять діяльність виключно відповідно та на виконання цієї Угоди".