Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України Закон від 11.11.1993 №3582-XII
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 46, ст.427 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 Законом N 4572-VI від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 Кодексом N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
1. Доповнити Кодекс статтею 186-5 такого змісту:
"Стаття 186-5. Порушення законодавства про об'єднання громадян
Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Статті 221 і 294 після цифр "186-4" доповнити цифрами "186-5".
3. Пункт 1-1 частини першої статті 255 після цифр "185-1" доповнити цифрами "186-5".
( Розділ IV втратив чинність на підставі Закону N 4572-VI від 22.03.2012 )
частину третю статті 18 після слова "Закону" доповнити словами "або ліквідації юридичної особи, яка є засновником видання".
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ,
11 листопада 1993 року
N 3582-XII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
1. Доповнити Кодекс статтею 186-5 такого змісту:
"Стаття 186-5. Порушення законодавства про об'єднання громадян
Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Статті 221 і 294 після цифр "186-4" доповнити цифрами "186-5".
3. Пункт 1-1 частини першої статті 255 після цифр "185-1" доповнити цифрами "186-5".
частину третю статті 18 після слова "Закону" доповнити словами "або ліквідації юридичної особи, яка є засновником видання".

30 днiв передплати безкоштовно!