Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги

Верховна Рада України Закон від 05.07.2011 №3569-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 05.07.2011

Номер 3569-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 12-13, ст.76 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2189-VIII від 09.11.2017, ВВР, 2018, N 1, ст.1 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину сьому статті 276 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:
"7. Оплата енергії, що відпускається, здійснюється відповідно до умов договору. Договір може передбачати попередню оплату, планові платежі з наступним перерахунком або оплату, що проводиться за вартість прийнятих ресурсів".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2189-VIII від 09.11.2017 )
3. Абзац сьомий частини першої статті 25 Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373) викласти в такій редакції:
"отримувати від споживачів авансовий платіж, якщо це передбачено договором".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
5 липня 2011 року
N 3569-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину сьому статті 276 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:
"7. Оплата енергії, що відпускається, здійснюється відповідно до умов договору. Договір може передбачати попередню оплату, планові платежі з наступним перерахунком або оплату, що проводиться за вартість прийнятих ресурсів".
3. Абзац сьомий частини першої статті 25 Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373) викласти в такій редакції:
"отримувати від споживачів авансовий платіж, якщо це передбачено договором".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

30 днiв передплати безкоштовно!