• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про деяку зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

Президія Верховної Ради УРСР  | Указ від 10.02.1987 № 3546-XI
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про деяку зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 8, ст. 149 ) ( Указ затверджено Законом N 4279-XI від 11.07.87, ВВР, 1987, N 29, ст.546 )( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2947-III від 10.02.2002, ВВР, 2002, N 21-22, ст.135 - набуває чинності з 01.01.2004 Законом N 407-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст.70 Кодексами N 1129-IV від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 N 1618-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 )
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 14 жовтня 1986 року "Про деяку зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей" Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:
( Стаття 1 втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Сімейного Кодексу N 2947-III від 10.02.2002 )
2. Частину третю статті 128 Кодексу законів про працю Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) після слів "при відбуванні виправних робіт" доповнити словами "і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей".
( Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 1129-IV від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )( Стаття 4 втратила чинність на підставі Кодексу N 1618-IV від 18.03.2004 )
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

В.ШЕВЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 10 лютого 1987 р.
N 3546-XI