• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів щодо виконання судових рішень

Верховна Рада України  | Закон від 15.03.2006 № 3541-IV
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон
  • Дата: 15.03.2006
  • Номер: 3541-IV
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів щодо виконання судових рішень
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 35, ст.296 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законами N 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 N 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII від 02.06.2016 )
2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 2002 р., N 17, ст. 117):
1) частину четверту статті 6 доповнити реченням такого змісту: "До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії";
2) у статті 8:
а) у пункті "б" частини другої слова "номер і дата платіжного доручення" замінити словами "назва, номер і дата розрахункового документа";
б) частини п'яту і шосту викласти в такій редакції:
"Якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано платіжну вимогу-доручення, визнано повністю або частково, у платіжній вимозі-дорученні зазначається визнана сума.
Платіжні вимоги-доручення виконуються установами банків у порядку, встановленому Національним банком України".
3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144; 2005 р., N 11, ст. 205, N 16, ст. 257, ст. 259, NN 17-19, ст. 267, N 29, ст. 384, N 31, ст. 420, N 33, ст. 427, N 34, ст. 434; 2006 р., N 12, ст. 101, N 13, ст. 110, N 14, ст. 117):
1) абзац п'ятий частини першої статті 239 виключити;
2) статтю 243 виключити.
4. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2005 р., N 10, ст. 187; 2006 р., N 14, ст. 117):
1) у пункті 2 статті 10 слова "за рішенням суду призупиняти видаткові операції за рахунками у банках та інших фінансових установах у разі, коли керівництво об'єкта, на якому необхідно провести ревізію або перевірку, перешкоджає працівнику державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов'язки" замінити словами "призупиняти бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами у випадках, передбачених законом";
2) у частині дев'ятій статті 11 слова "зупинення операцій" замінити словами "арешт коштів".
5. Пункт 6 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2002 р., N 17, ст. 117; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110) виключити.
6. У статті 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2005 р., N 26, ст. 358):
у частині першій слова "а також звільнення такого майна з-під арешту" виключити та доповнити словами і реченням такого змісту: "про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Звільнення майна та коштів з-під арешту здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду";
у частині другій:
у першому реченні слова "відповідно до законів України на підставі рішення суду" замінити словами "лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті";
друге речення викласти в такій редакції: "Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми";
у частині третій слова "або зупиняти операції за цими рахунками" виключити;
у частині четвертій слова "видаткові операції за якими зупинені уповноваженим органом" виключити.
( Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 77-VIII від 28.12.2014 )
9. Абзац восьмий частини першої статті 2 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 412) викласти в такій редакції:
"компетентний суд - місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд за місцем розгляду справи третейським судом".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
Президент УкраїниВ.ЮЩЕНКО
м. Київ,
15 березня 2006 року
N 3541-IV