• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

Кабінет Міністрів України  | Розпорядження, Перелік від 08.04.2015 № 345-р | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження, Перелік
 • Дата: 08.04.2015
 • Номер: 345-р
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження, Перелік
 • Дата: 08.04.2015
 • Номер: 345-р
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 квітня 2015 р. № 345-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017 )
Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Схвалити розроблені Міністерством фінансів плани імплементації актів законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту за переліком згідно з додатком.
Міністерству фінансів:
разом з іншими суб’єктами, відповідальними за виконання зазначених планів, забезпечити їх виконання;
за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;
подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 34
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 345-р
ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами
1. Директива 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 травня 2006 р. про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності (Офіційний вісник ЄС, L 255, 9 червня 2005 р., с. 152-159).
2. Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2013 р. про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств (Офіційний вісник ЄС, L 182, 29 червня 2013 р., с. 19-76).