Про внесення зміни до статті 290 Цивільного кодексу України. Закон від 31.05.2011 №3436-VI

Верховна Рада України Закон від 31.05.2011 №3436-VI
Остання редакція від 31.05.2011. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 31.05.2011

Номер 3436-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 290 Цивільного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 50, ст.542 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Абзац другий частини третьої статті 290 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
"Особа донора не повинна бути відомою реципієнту, а особа реципієнта - родині донора, крім випадків, коли реципієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 31 травня 2011 року
N 3436-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 290 Цивільного кодексу України
Верховна Рада України
постановляє:
1. Абзац другий частини третьої статті 290 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
"Особа донора не повинна бути відомою реципієнту, а особа реципієнта - родині донора, крім випадків, коли реципієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.