• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності

Верховна Рада України  | Закон від 04.07.2002 № 34-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 04.07.2002
 • Номер: 34-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 04.07.2002
 • Номер: 34-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 35, ст.256 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни до таких законів України:
1. Абзац третій пункту 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34) після слів "пропонування для продажу" доповнити словами "в тому числі через Інтернет".
2. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36; 1999 р., N 32, ст. 266; 2001 р., N 8, ст. 37):
1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
"доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті";
2) пункт 2 статті 16 доповнити абзацом такого змісту:
"Використанням знака визнається також його використання в Інтернеті, а також використання доменних імен, тотожних чи подібних до знака настільки, що їх можна сплутати".
3. Абзац десятий пункту 3 статті 16 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 8, ст. 28) після слів "пропонування для продажу" доповнити словами "в тому числі через Інтернет".
4. Абзац п'ятий частини другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 37, ст. 307) після слів "пропонування для продажу" доповнити словами "в тому числі через Інтернет".
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
4 липня 2002 року
N 34-IV