Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва. Закон від 12.05.2011 №3329-VI

Верховна Рада України Закон від 12.05.2011 №3329-VI
Остання редакція від 12.05.2011. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 12.05.2011

Номер 3329-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 45, ст.482 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) такі зміни:
1) статтю 25 викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Процесуальне правонаступництво
У разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.
Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу";
2) пункт 3 частини першої статті 62 викласти в такій редакції:
"3) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено діяльність суб'єкта господарювання, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва";
3) у пункті 3 частини другої статті 79 слова "внаслідок реорганізації підприємства, організації" виключити;
4) пункт 6 частини першої статті 80 викласти в такій редакції:
"6) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено діяльність суб'єкта господарювання, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3329-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) такі зміни:
1) статтю 25 викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Процесуальне правонаступництво
У разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.
Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу";
2) пункт 3 частини першої статті 62 викласти в такій редакції:
"3) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено діяльність суб'єкта господарювання, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва";
3) у пункті 3 частини другої статті 79 слова "внаслідок реорганізації підприємства, організації" виключити;
4) пункт 6 частини першої статті 80 викласти в такій редакції:
"6) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено діяльність суб'єкта господарювання, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!