Про внесення змін до деяких законів України щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Закон від 12.05.2011 №3326-VI

Верховна Рада України Закон від 12.05.2011 №3326-VI
Остання редакція від 12.05.2011. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 12.05.2011

Номер 3326-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 45, ст.481 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині другій статті 50 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 2007 р., N 33, ст. 440) цифри "10" замінити цифрами "100".
2. Пункт 2 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 33, ст. 440) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі виникнення необхідності збільшення розміру статутного капіталу у зв'язку з перетворенням товариства з обмеженою відповідальністю на акціонерне товариство формування такою юридичною особою статутного капіталу здійснюється протягом п'яти років".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Товариства з обмеженою відповідальністю, створені до набрання чинності цим Законом, зобов'язані привести свої статути в частині максимальної кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю у відповідність із цим Законом до 1 січня 2012 року.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3326-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині другій статті 50 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 2007 р., N 33, ст. 440) цифри "10" замінити цифрами "100".
2. Пункт 2 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 33, ст. 440) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі виникнення необхідності збільшення розміру статутного капіталу у зв'язку з перетворенням товариства з обмеженою відповідальністю на акціонерне товариство формування такою юридичною особою статутного капіталу здійснюється протягом п'яти років".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Товариства з обмеженою відповідальністю, створені до набрання чинності цим Законом, зобов'язані привести свої статути в частині максимальної кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю у відповідність із цим Законом до 1 січня 2012 року.