Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування УЄФА

Верховна Рада України Закон від 21.04.2011 №3292-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 21.04.2011

Номер 3292-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування УЄФА
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.469 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:
1) абзаци перший та п'ятий пункту 3 підрозділу 1 після слів "у період" доповнити словами "підготовки та";
2) підрозділ 2 доповнити пунктом 19 такого змісту:
"19. Операції з постачання УЄФА квитків та послуг, що є невід'ємною частиною квитка, тимчасово, до 1 вересня 2012 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість";
3) підрозділ 4 доповнити пунктом 22 такого змісту:
"22. Установити, що у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні не підлягає оподаткуванню дохід (прибуток), отриманий УЄФА за результатами діяльності в Україні, у тому числі винагорода від продажу комерційних прав".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3292-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування УЄФА
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:
1) абзаци перший та п'ятий пункту 3 підрозділу 1 після слів "у період" доповнити словами "підготовки та";
2) підрозділ 2 доповнити пунктом 19 такого змісту:
"19. Операції з постачання УЄФА квитків та послуг, що є невід'ємною частиною квитка, тимчасово, до 1 вересня 2012 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість";
3) підрозділ 4 доповнити пунктом 22 такого змісту:
"22. Установити, що у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні не підлягає оподаткуванню дохід (прибуток), отриманий УЄФА за результатами діяльності в Україні, у тому числі винагорода від продажу комерційних прав".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!