Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо права на інформацію

Верховна Рада України Закон від 22.12.2005 №3261-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 22.12.2005

Номер 3261-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо права на інформацію
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 15, ст.127 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) такі зміни:
1) пункт 4 частини другої статті 23 викласти в такій редакції:
"4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи";
2) у статті 277:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного";
в абзаці третьому частини четвертої слово "неправдивості" замінити словом "недостовірності";
3) статтю 278 викласти в такій редакції:
"Стаття 278. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права
1. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті, книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі тощо, які готуються до випуску у світ, суд може заборонити розповсюдження відповідної інформації.
2. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене в номері (випуску) газети, книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі тощо, які випущені у світ, суд може заборонити (припинити) їх розповсюдження до усунення цього порушення, а якщо усунення порушення неможливе, - вилучити тираж газети, книги тощо з метою його знищення";
4) у статті 296:
частину другу після слів "інших творах" доповнити словами "крім творів документального характеру";
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Ім'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане (обнародуване) лише в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом";
5) частину четверту статті 301 доповнити словами "а також за її згодою";
6) текст статті 302 викласти в такій редакції:
"1. Фізична особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
Збирання, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
2. Фізична особа, яка поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її достовірності.
Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел (інформація органів державної влади, органів місцевого самоврядування, звіти, стенограми тощо), не зобов'язана перевіряти її достовірність та не несе відповідальності в разі її спростування.
Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел, зобов'язана робити посилання на таке джерело".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 грудня 2005 року
N 3261-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо права на інформацію
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) такі зміни:
1) пункт 4 частини другої статті 23 викласти в такій редакції:
"4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи";
2) у статті 277:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного";
в абзаці третьому частини четвертої слово "неправдивості" замінити словом "недостовірності";
3) статтю 278 викласти в такій редакції:
"Стаття 278. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права
1. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті, книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі тощо, які готуються до випуску у світ, суд може заборонити розповсюдження відповідної інформації.
2. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене в номері (випуску) газети, книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі тощо, які випущені у світ, суд може заборонити (припинити) їх розповсюдження до усунення цього порушення, а якщо усунення порушення неможливе, - вилучити тираж газети, книги тощо з метою його знищення";
4) у статті 296:
частину другу після слів "інших творах" доповнити словами "крім творів документального характеру";
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Ім'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане (обнародуване) лише в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом";

30 днiв передплати безкоштовно!