• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України  | Закон від 19.04.2011 № 3231-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.04.2011
 • Номер: 3231-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.04.2011
 • Номер: 3231-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.431 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 121 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) такі зміни:
у частині третій слова "і середній заробіток" виключити;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 квітня 2011 року
N 3231-VI