Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за незаконне виготовлення, підробку марок акцизного збору або вчинення інших протиправних дій, повязаних з використанням цих марок

Верховна Рада України Закон від 12.07.1996 №323/96-ВР
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 12.07.1996

Номер 323/96-ВР

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за незаконне виготовлення, підробку марок акцизного збору або вчинення інших протиправних дій, пов'язаних з використанням цих марок
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 52, ст. 294 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст.297) Верховна Рада України
постановляє:
Внести доповнення до таких законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1. Доповнити Кодекс статтями 164-5 та 234-2 такого змісту:
"Стаття 164-5. Реалізація, прийняття на комісію або зберігання з метою продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка
Реалізація, прийняття на комісію або зберігання з метою продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих алкогольних напоїв та тютюнових виробів";
"Стаття 234-2. Органи державної податкової служби України
Органи державної податкової служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з реалізацією, прийняттям на комісію або зберіганням з метою продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка (стаття 164-5).
Від імені органів державної податкової служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Головної державної податкової інспекції України та його заступники, начальники державних податкових інспекцій Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст і районів у містах та їх заступники".
2. Частину другу статті 255 доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10) посадові особи органів державної контрольно-ревізійної служби України (стаття 164-5)".
3. У першому реченні частини першої статті 265 після слів "зазначених у статтях" доповнити цифрами "234-1, 234-2".
4. Пункт 2 статті 313 доповнити абзацом такого змісту:
"органів державної податкової служби - у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164-5 цього Кодексу".
IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
12 липня 1996 року
N 323/96-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за незаконне виготовлення, підробку марок акцизного збору або вчинення інших протиправних дій, пов'язаних з використанням цих марок
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст.297) Верховна Рада України
постановляє:
Внести доповнення до таких законодавчих актів України:
III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1. Доповнити Кодекс статтями 164-5 та 234-2 такого змісту:
"Стаття 164-5. Реалізація, прийняття на комісію або зберігання з метою продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка
Реалізація, прийняття на комісію або зберігання з метою продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих алкогольних напоїв та тютюнових виробів";
"Стаття 234-2. Органи державної податкової служби України
Органи державної податкової служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з реалізацією, прийняттям на комісію або зберіганням з метою продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка (стаття 164-5).
Від імені органів державної податкової служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Головної державної податкової інспекції України та його заступники, начальники державних податкових інспекцій Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст і районів у містах та їх заступники".

30 днiв передплати безкоштовно!