Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Верховна Рада України Закон від 17.03.2011 №3163-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.03.2011

Номер 3163-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 38, ст.382 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) в абзаці другому частини третьої статті 122 слова "або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин" виключити;
2) в абзаці першому частини першої статті 126 слова "талона до нього" виключити;
3) у статті 221 слова та цифри "частинами третьою та четвертою статті 122" замінити словами та цифрами "частиною четвертою статті 122";
4) у статті 222:
у частині першій слова та цифри "частини перша і друга статті 122" замінити словами та цифрами "частини перша, друга і третя статті 122";
у пункті 3 частини другої слова та цифри "частинами першою і другою статті 122" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 122";
5) у частині першій статті 235-1 слова та цифри "частинами першою і другою статті 122" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 122";
6) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слово та цифри "стаття 122-2" замінити словом та цифрами "статті 122-2, 122-4, 122-5".
2. У першому реченні частини дев'ятої статті 15 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2009 р., N 10-11, ст. 137) слова "і талоном до посвідчення водія транспортного засобу" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 березня 2011 року
N 3163-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) в абзаці другому частини третьої статті 122 слова "або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин" виключити;
2) в абзаці першому частини першої статті 126 слова "талона до нього" виключити;
3) у статті 221 слова та цифри "частинами третьою та четвертою статті 122" замінити словами та цифрами "частиною четвертою статті 122";
4) у статті 222:
у частині першій слова та цифри "частини перша і друга статті 122" замінити словами та цифрами "частини перша, друга і третя статті 122";
у пункті 3 частини другої слова та цифри "частинами першою і другою статті 122" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 122";
5) у частині першій статті 235-1 слова та цифри "частинами першою і другою статті 122" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 122";
6) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слово та цифри "стаття 122-2" замінити словом та цифрами "статті 122-2, 122-4, 122-5".
2. У першому реченні частини дев'ятої статті 15 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2009 р., N 10-11, ст. 137) слова "і талоном до посвідчення водія транспортного засобу" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!