• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Митного тарифу України

Верховна Рада України  | Закон від 07.03.2002 № 3113-III | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.03.2002
 • Номер: 3113-III
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.03.2002
 • Номер: 3113-III
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону N 584-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.740 )
Про внесення змін до Митного тарифу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 33, ст.237 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст.133), такі зміни:
1. У розділі II:
1) цифри і слова
"0604 91 21 00 - - - - ялиця 2 євро 4 євро
Нордманна за 1 шт за 1 шт"
[Abies nordmanniana
(Stev.) Spach] та
ялиця благородна
(Abies procera
Rehd.)
замінити цифрами і словами
"0604 91 21 00 - - - - ялиця 20 20";
Нордманна
[Abies nordmanniana
(Stev.) Spach] та
ялиця благородна
(Abies procera
Rehd.)
2) цифри і слова
"0604 91 29 00 - - - - інші 2 євро 4 євро
за 1 шт за 1 шт"
замінити цифрами і словами
"0604 91 29 00 - - - - інші 20 20";
3) цифри і слова
"0604 91 41 00 - - - - ялиці 2 євро 4 євро
Нордманна [Abies за 1 шт за 1 шт"
nordmanniana (Stev.)
Spach] та ялиці
благородної (Abies
procera Rehd.)
замінити цифрами і словами
"0604 91 41 00 - - - - ялиці 20 20";
Нордманна [Abies
nordmanniana (Stev.)
Spach] та ялиці
благородної (Abies
procera Rehd.)
4) цифри і слова
"0604 91 49 00 - - - - інші 2 євро 4 євро
за 1 шт за 1 шт"
замінити цифрами і словами
"0604 91 49 00 - - - - інші 20 20";
5) цифри і слова
"0604 91 90 00 - - - інші 2 євро 4 євро
за 1 шт за 1 шт"
замінити цифрами і словами
"0604 91 90 00 - - - інші 20 20".
2. У розділі IV:
1) після цифр і слів
"2207 10 00 00 - спирт етиловий 7,5 євро 7,5 євро
неденатурований, з за 1 л за 1 л
концентрацією спирту 100 % 100 %
не менш як 80 об. % спирту спирту"
доповнити цифрами і словами
"2207 10 00 10 - спирт етиловий 7,5 євро 7,5 євро
неденатурований за 1 л за 1 л
медичний, з 100 % 100 %
концентрацією спирту спирту спирту";
не менш як 80 об. %
2) після слів і цифр
"- - спирт етиловий
неденатурований, з
фактичною
концентрацією спирту
менш як 80 об. %, у
посудинах місткістю:
2208 90 91 00 - - - не більш 7,5 євро 7,5 євро
як 2 л за 1 л за 1 л
100 % 100 %
спирту спирту
2208 90 99 00 - - - понад 2 л 7,5 євро 7,5 євро
за 1 л за 1 л
100 % 100 %
спирту спирту"
доповнити словами і цифрами
"- - спирт етиловий
неденатурований
медичний, з
фактичною
концентрацією спирту
менш як 80 об. %, у
посудинах місткістю:
2208 90 91 10 - - - не більш 7,5 євро 7,5 євро
як 2 л за 1 л за 1 л
100 % 100 %
спирту спирту
2208 90 99 10 - - - понад 2 л 7,5 євро 7,5 євро
за 1 л за 1 л
100 % 100 %
спирту спирту".
3. У розділі VI:
1) цифри і слова
"2828 10 00 00 - гіпохлорит кальцію 5 10"
технічний та інші
гіпохлорити кальцію
замінити цифрами і словами
"2828 10 00 00 гіпохлорит кальцію 15 20".
технічний та інші
гіпохлорити кальцію
4. У розділі VIII:
1) цифри і слова
"4303 10 10 00 - - з шкурок більків 60 євро 120 євро
з білим "манто" або за 1 шт за 1 шт"
більків
з "капюшоном"
(з голубою спинкою)
замінити цифрами і словами
"4303 10 10 00 - - з шкурок більків 25 40";
з білим "манто" або
більків
з "капюшоном"
(з голубою спинкою)
2) цифри і слова
"4303 10 90 10 - - - одяг хутровий 20 євро 20 євро
з норки за 1 шт за 1 шт"
замінити цифрами і словами
"4303 10 90 10 - - - одяг хутровий 25 40";
з норки
3) цифри і слова
"4303 10 90 20 - - - одяг хутровий 15 євро 15 євро
з нутрії, песця або за 1 шт за 1 шт"
лисиці
замінити цифрами і словами
"4303 10 90 20 - - - одяг хутровий 25 40";
з нутрії, песця або
лисиці
4) цифри і слова
"4303 10 90 30 - - - одяг хутровий 25 30 %,
з кролика або зайця але не
менш як
10 євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами
"4303 10 90 30 - - - одяг хутровий 25 40";
з кролика або зайця
5) цифри і слова
"4303 10 90 40 - - - одяг хутровий 25 30 %,
з овчини але не
менш як
6 євро
за 1 шт"
замінити цифрами і словами
"4303 10 90 40 - - - одяг хутровий 25 40";
з овчини
6) цифри і слова
"4303 10 90 90 - - - інші 20 40"
замінити цифрами і словами
"4303 10 90 90 - - - інші 25 40".
5. У розділі XVI:
1) цифри і слова
"8403 10 90 10 - - - котли 25 50"
центрального
опалення потужністю
до 10 МВт
замінити цифрами і словами
"8403 10 90 10 - - - котли 25 50
центрального
опалення потужністю
понад 100 КВт, але
менш як 10 МВт
8403 10 90 20 - - - котли 15 20";
центрального
опалення потужністю
не більш як 100 КВт
2) цифри і слова
"8421 39 98 00 - - - - - інші 2 5"
замінити цифрами і словами
"8421 39 98 00 - - - - - інші 0,5 10";
3) цифри і слова
"8422 30 00 00 - машини та апарати 2 30
для наповнення
пляшок, пакетів,
мішків або іншої
тари, їх закривання,
коркування або
наклеювання на них
етикеток; машини та
апарати для
герметизування
пляшок, банок,
тюбиків та
аналогічних
ємностей; машини та
апарати для
газування напоїв
8422 40 00 00 - інші машини та 2 30"
апарати для
фасування та
пакування товарів
(включаючи машини та
апарати, що
загортають товар з
термоусадкою
пакувального
матеріалу)
замінити цифрами і словами
"8422 30 00 - машини та апарати
для наповнення
пляшок, пакетів,
мішків або іншої
тари, їх закривання,
коркування або
наклеювання на них
етикеток; машини та
апарати для
герметизування
пляшок, банок,
тюбиків та
аналогічних
ємностей; машини та
апарати для
газування напоїв
8422 30 00 10 - - обладнання для 15 30
наповнення пляшок,
їх закривання, кор-
кування або наклею-
вання на них етике-
ток, використовуване
у харчовій промисло-
вості, продуктивні-
стю не більш як
12000 пляшок за
годину
8422 30 00 90 - - інші 2 30
8422 40 00 - інші машини та
апарати для
фасування та
пакування товарів
(включаючи машини
та апарати, що
загортають товар з
термоусадкою
пакувального
матеріалу):
8422 40 00 10 - - обладнання для 15 30
пакування пляшок
(включаючи
обладнання, що
загортає товар з
термоусадкою
пакувального
матеріалу),
використовуване у
харчовій
промисловості,
продуктивністю не
більш як 12000
пляшок за годину
8422 40 00 90 - - інші 2 30";
4) цифри і слова
"8477 30 00 00 - машини для 10 20"
видувного лиття
замінити цифрами і словами
"8477 30 00 00 - машини для 15 30".
видувного лиття
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
7 березня 2002 року
N 3113-III