Про внесення змін до деяких законів України щодо уповноваженої особи господарського товариства в процедурах банкрутства. Закон від 17.11.2005 №3107-IV

Верховна Рада України Закон від 17.11.2005 №3107-IV
Остання редакція від 17.11.2005. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.11.2005

Номер 3107-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо уповноваженої особи господарського товариства в процедурах банкрутства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 8, ст.88 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 2002 р., N 32, ст. 222):
1) у статті 41:
частину п'яту доповнити пунктом "й" такого змісту:
"й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом";
у частині шостій слово і букви "пунктами "б", "д", "е", "ї" замінити словом і буквами "пунктами "б", "д", "е", "ї", "й";
2) у частині першій статті 59 слова і букви "у пунктах "а", "б", "г - ж", "й - ї" замінити словами і буквами "у пунктах "а", "б", "г - ж", "и - й".
2. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33, ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210; 2004 р., N 6, ст. 38):
1) текст Закону після слів "представник працівників боржника" в усіх відмінках доповнити словами "уповноважена особа акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю" у відповідному відмінку;
2) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
"уповноважена особа акціонерів, учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю - особа, уповноважена загальними зборами акціонерів або учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, що володіють більш як половиною статутного капіталу товариства, представляти їх інтереси під час проведення процедур банкрутства цього товариства з правом дорадчого голосу";
3) частину третю статті 7 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"рішення загальних зборів акціонерного товариства, учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю, яке визначає уповноважену особу акціонерів, учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, якщо це питання було вирішене ними".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;
4) частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
"1. Протягом десяти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів та уповноважену особу акціонерів або учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.
Учасниками зборів кредиторів з правом вирішального голосу є кредитори, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів. У зборах можуть брати участь представник працівників боржника, уповноважена особа акціонерів або учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, арбітражний керуючий з правом дорадчого голосу";
5) частину третю статті 25 викласти в такій редакції:
"3. До складу ліквідаційної комісії включаються представники кредиторів, уповноважена особа акціонерів або учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, фінансових органів, а в разі необхідності - також представники державного органу у справах нагляду за страховою діяльністю, Антимонопольного комітету України, державного органу з питань банкрутства, якщо банкрутом визнано державне підприємство, та представник органів місцевого самоврядування".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через рік з дня його опублікування.
2. Положення цього Закону не застосовуються до акціонерних товариств, щодо яких на дату набрання чинності цим Законом порушено провадження у справі про банкрутство.
Уповноважені особи акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю, щодо яких на дату набрання чинності цим Законом провадження у справі про банкрутство вже порушено, не набувають прав відповідно до цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України у місячний термін після набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 листопада 2005 року
N 3107-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо уповноваженої особи господарського товариства в процедурах банкрутства
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 2002 р., N 32, ст. 222):
1) у статті 41:
частину п'яту доповнити пунктом "й" такого змісту:
"й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом";
у частині шостій слово і букви "пунктами "б", "д", "е", "ї" замінити словом і буквами "пунктами "б", "д", "е", "ї", "й";
2) у частині першій статті 59 слова і букви "у пунктах "а", "б", "г - ж", "й - ї" замінити словами і буквами "у пунктах "а", "б", "г - ж", "и - й".
2. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33, ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210; 2004 р., N 6, ст. 38):
1) текст Закону після слів "представник працівників боржника" в усіх відмінках доповнити словами "уповноважена особа акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю" у відповідному відмінку;
2) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
"уповноважена особа акціонерів, учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю - особа, уповноважена загальними зборами акціонерів або учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, що володіють більш як половиною статутного капіталу товариства, представляти їх інтереси під час проведення процедур банкрутства цього товариства з правом дорадчого голосу";
3) частину третю статті 7 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту: