Про внесення змін до деяких законів України щодо уповноваженої особи господарського товариства в процедурах банкрутства. Закон від 17.11.2005 №3107-IV

Верховна Рада України Закон від 17.11.2005 №3107-IV
Остання редакція від 21.10.2019. Внесення змін (кодекс украины від 18.10.2018 N 2597-VIII /2597-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.11.2005

Номер 3107-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо уповноваженої особи господарського товариства в процедурах банкрутства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 8, ст.88 )( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, N 19, ст.74 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 2002 р., N 32, ст. 222):
1) у статті 41:
частину п'яту доповнити пунктом "й" такого змісту:
"й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом";
у частині шостій слово і букви "пунктами "б", "д", "е", "ї" замінити словом і буквами "пунктами "б", "д", "е", "ї", "й";
2) у частині першій статті 59 слова і букви "у пунктах "а", "б", "г - ж", "й - ї" замінити словами і буквами "у пунктах "а", "б", "г - ж", "и - й".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2597-VIII від 18.10.2018 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через рік з дня його опублікування.
2. Положення цього Закону не застосовуються до акціонерних товариств, щодо яких на дату набрання чинності цим Законом порушено провадження у справі про банкрутство.
Уповноважені особи акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю, щодо яких на дату набрання чинності цим Законом провадження у справі про банкрутство вже порушено, не набувають прав відповідно до цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України у місячний термін після набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
17 листопада 2005 року
N 3107-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо уповноваженої особи господарського товариства в процедурах банкрутства
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 2002 р., N 32, ст. 222):
1) у статті 41:
частину п'яту доповнити пунктом "й" такого змісту:
"й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом";
у частині шостій слово і букви "пунктами "б", "д", "е", "ї" замінити словом і буквами "пунктами "б", "д", "е", "ї", "й";
2) у частині першій статті 59 слова і букви "у пунктах "а", "б", "г - ж", "й - ї" замінити словами і буквами "у пунктах "а", "б", "г - ж", "и - й".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через рік з дня його опублікування.
2. Положення цього Закону не застосовуються до акціонерних товариств, щодо яких на дату набрання чинності цим Законом порушено провадження у справі про банкрутство.
Уповноважені особи акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю, щодо яких на дату набрання чинності цим Законом провадження у справі про банкрутство вже порушено, не набувають прав відповідно до цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України у місячний термін після набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

30 днiв передплати безкоштовно!