Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо Центру з усиновлення дітей. Закон від 16.11.2005 №3097-IV

Верховна Рада України Закон від 16.11.2005 №3097-IV
Остання редакція від 02.02.2006. Внесення змін (закон від 12.01.2006 N 3335-IV /3335-15/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 16.11.2005

Номер 3097-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо Центру з усиновлення дітей
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.179 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3335-IV від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.183 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) такі зміни:
1. У частині третій статті 214 слова "Центру з усиновлення дітей при спеціально уповноваженому центральному органові виконавчої влади в галузі освіти (далі - Центр з усиновлення дітей)" замінити словами "урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді (далі - урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини)".
2. У частині першій статті 215 слова "Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями освіти" замінити словами "Міністерством у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, службами у справах неповнолітніх".
3. У частинах першій та другій статті 215, абзацах другому та третьому частини першої статті 282, частинах другій, третій та четвертій статті 283 слова "Центр з усиновлення дітей" у всіх відмінках замінити словами "урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини" у відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом чинні акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
( Пункт 2 розділу II в редакції Закону N 3335-IV від12.01.2006 )
3. Кабінету Міністрів України:
створити до 1 травня 2006 року урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді;
до створення урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді і початку виконання ним наданих йому у встановленому порядку повноважень покласти виконання повноважень цього органу в частині ведення обліку осіб, які бажають усиновити дитину, обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та реалізації порядку усиновлення дітей на Центр по усиновленню дітей при Міністерстві освіти і науки України;
у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
( Розділ II доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 3335-IV від 12.01.2006 )
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 листопада 2005 року
N 3097-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо Центру з усиновлення дітей
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) такі зміни:
1. У частині третій статті 214 слова "Центру з усиновлення дітей при спеціально уповноваженому центральному органові виконавчої влади в галузі освіти (далі - Центр з усиновлення дітей)" замінити словами "урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді (далі - урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини)".
2. У частині першій статті 215 слова "Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями освіти" замінити словами "Міністерством у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, службами у справах неповнолітніх".
3. У частинах першій та другій статті 215, абзацах другому та третьому частини першої статті 282, частинах другій, третій та четвертій статті 283 слова "Центр з усиновлення дітей" у всіх відмінках замінити словами "урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини" у відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом чинні акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України:
створити до 1 травня 2006 року урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді;
до створення урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді і початку виконання ним наданих йому у встановленому порядку повноважень покласти виконання повноважень цього органу в частині ведення обліку осіб, які бажають усиновити дитину, обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та реалізації порядку усиновлення дітей на Центр по усиновленню дітей при Міністерстві освіти і науки України;
у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!