Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 04.06.1997 №308/97-ВР
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 04.06.1997

Номер 308/97-ВР

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 29, ст.192 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Статтю 210 викласти в такій редакції:
"Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу
Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України, оборонно-спортивних оздоровчих таборах при військових частинах або пунктах за вказівкою військового комісаріату -
тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. В абзаці другому частини першої статті 211 слова "попередження або" виключити.
3. В абзаці другому статті 211-1 слово "попередження" замінити словами "накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
4. В абзаці другому частини першої статті 211-2 слова "попередження або" виключити.
5. В абзаці першому частини першої статті 211-3 слово "колгоспів" замінити словами "колективних сільськогосподарських підприємств".
6. У частині першій статті 211-4:
в абзаці першому слово "колгоспів" замінити словами "колективних сільськогосподарських підприємств";
в абзаці другому слова "попередження або" виключити.
7. У частині першій статті 211-5:
в абзаці першому слова "виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "органи місцевого самоврядування";
в абзаці другому слова "попередження або" виключити.
8. У статті 211-6:
в абзаці першому частини першої слова "лікарсько-трудових" замінити словами "медико-соціальних", а слова "через відділи соціального забезпечення виконавчих комітетів районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів" виключити;
в абзацах других частин першої та другої слова "попередження або" виключити.
9. У частинах першій та другій статті 218 цифри "211-2 - 211-6" виключити.
10. Статтю 235 викласти в такій редакції:
"Стаття 235. Військові комісаріати
Військові комісаріати розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу, про умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрату їх з необережності, про неявку на виклик у військовий комісаріат, про неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць, про прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку, про незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, про несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати, про неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників (статті 210, 211-211-6).
Від імені військових комісаріатів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право районні (міські) військові комісари".
11. У статті 255:
абзац дванадцятий пункту 1 частини першої виключити;
у пункті 8 частини другої слова "Збройних Сил СРСР" замінити словами "Збройних Сил України та інших військових формувань".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 червня 1997 року
N 308/97-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Статтю 210 викласти в такій редакції:
"Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу
Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України, оборонно-спортивних оздоровчих таборах при військових частинах або пунктах за вказівкою військового комісаріату -
тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. В абзаці другому частини першої статті 211 слова "попередження або" виключити.
3. В абзаці другому статті 211-1 слово "попередження" замінити словами "накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".
4. В абзаці другому частини першої статті 211-2 слова "попередження або" виключити.
5. В абзаці першому частини першої статті 211-3 слово "колгоспів" замінити словами "колективних сільськогосподарських підприємств".
6. У частині першій статті 211-4:

30 днiв передплати безкоштовно!