Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 07.02.2002 №3048-III
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 07.02.2002

Номер 3048-III

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 29, ст.195 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. У статті 185-10;
у назві статті слова "з охорони державного кордону України" замінити словами "з охорони громадського порядку і державного кордону";
частину першу після слів "члена громадського формування з охорони" доповнити словами "громадського порядку і".
2. Пункт 2 частини другої статті 255 після цифр "153" доповнити словом і цифрами "та 202".
3. У статті 259:
у частині першій слова "чи в штаб громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону працівником міліції або народним дружинником" замінити словами "чи до підрозділу Прикордонних військ України, штабу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, чи громадського пункту з охорони громадського порядку працівником міліції, військовослужбовцем Прикордонних військ України або членом громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону";
у частині шостій слова "в штабі громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону" замінити словами "у штабі громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону чи громадському пункті з охорони громадського порядку".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3048-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. У статті 185-10;
у назві статті слова "з охорони державного кордону України" замінити словами "з охорони громадського порядку і державного кордону";
частину першу після слів "члена громадського формування з охорони" доповнити словами "громадського порядку і".
2. Пункт 2 частини другої статті 255 після цифр "153" доповнити словом і цифрами "та 202".
3. У статті 259:
у частині першій слова "чи в штаб громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону працівником міліції або народним дружинником" замінити словами "чи до підрозділу Прикордонних військ України, штабу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, чи громадського пункту з охорони громадського порядку працівником міліції, військовослужбовцем Прикордонних військ України або членом громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону";
у частині шостій слова "в штабі громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону" замінити словами "у штабі громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону чи громадському пункті з охорони громадського порядку".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!