• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, повязаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 13.03.2002 № 301
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 березня 2002 р. N 301
Київ
Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 769 від 16.06.2004 N 1110 від 26.10.2011 N 98 від 30.01.2013 N 1065 від 04.12.2019 N 826 від 09.09.2020 )
Відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях (додається).
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища за погодженням з Міністерством охорони здоров'я до кінця 2002 р. розробити і затвердити Інструкцію про загальні вимоги до оформлення документів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 )
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 301
ПОРЯДОК
погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях
( У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 )( У тексті Порядку слова "Мінекоенерго", "Мінприроди" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 826 від 09.09.2020 )
1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм погодження, видачі та анулювання дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях (далі - дозвіл).
Дозвіл - це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності (далі - суб'єкт господарювання) провадити діяльність, пов'язану із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ.
2. Дозвіл видається Міндовкіллям за наявності позитивного висновку МОЗ, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Дозвіл видається безоплатно терміном на один рік.
3. Суб'єкт господарювання подає до Міндовкілля, МОЗ, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, на території яких планується провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях:
заяву;
( Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1110 від 26.10.2011 )( Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 98 від 30.01.2013 )
засвідчені копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;
обґрунтування діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, із зазначенням обсягу, виду, районів проведення робіт та його термінів;
відомості про технічну оснащеність суб'єкта господарювання;
( Абзац восьмий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 98 від 30.01.2013 )
інформацію про хімічний склад та витрати реагентів, що використовуються під час провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, відомості щодо включення їх до державного реєстру небезпечних факторів, висновки МОЗ про можливість їх використання;
опис технологій, що використовуються під час провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, висновки МОЗ на технологічне обладнання та технології щодо їх безпеки для здоров'я людини.
Зазначені документи готуються відповідно до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, яка затверджується Міндовкіллям.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1065 від 04.12.2019 )
4. МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування, на території яких планується провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, розглядають подані суб'єктом господарювання документи протягом 30 календарних днів з дати їх надходження та надають висновок щодо можливості видачі дозволу.
5. Міндовкілля розглядає надані суб'єктом господарювання документи разом з позитивними висновками МОЗ, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та органів місцевого самоврядування протягом 30 календарних днів і у разі відсутності зауважень видає дозвіл.
Перший примірник дозволу видається суб'єкту господарювання, другий - передається МОЗ, а третій - разом з відповідними документами зберігається у Міндовкіллі.
За наявності зауважень документи повертаються суб'єкту господарювання з викладом їх змісту та зазначенням терміну повторного подання.
6. Дозвіл анулюється Міндовкіллям у разі:
подання суб'єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;
прийняття в установленому порядку рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;
зміни власника технологічного обладнання, за допомогою якого провадиться діяльність, пов'язана із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;
недотримання суб'єктом господарювання умов дозволу;
виникнення пов'язаних із змінами атмосферних явищ непередбачуваних ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан довкілля та здоров'я населення.
Міндовкілля повідомляє суб'єкта господарювання про анулювання дозволу у письмовій формі у триденний термін з дня прийняття рішення.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1065 від 04.12.2019 )
7. Рішення Міндовкілля про відмову у видачі дозволу або його анулювання може бути оскаржено в судовому порядку.