Про внесення змін до деяких законів України. Закон від 17.01.2002 №2981-III

Верховна Рада України Закон від 17.01.2002 №2981-III
Остання редакція від 15.07.2015. Внесення змін (закон від 14.10.2014 N 1697-VII /1697-18/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.01.2002

Номер 2981-III

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 17, ст.125 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1697-VII від 14.10.2014 )
2. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10):
1) статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення
Пенсійне забезпечення відповідно до цього Закону здійснюється органами Пенсійного фонду України";
2) у статті 80 слова "до районного (міського) відділу соціального забезпечення" замінити словами і цифрами "до зазначених у статті 81 цього Закону органів";
3) статтю 81 викласти в такій редакції:
"Стаття 81. Органи, що призначають пенсії
Призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати здійснюється органами Пенсійного фонду України";
4) у частині другій статті 82, у частині першій статті 101, у назві статті 102 слова "відділ соціального забезпечення" в усіх відмінках і числі замінити словами "орган, що призначає пенсії" у відповідному відмінку і числі;
5) у статті 102, частинах першій і другій статті 103 слова "органу соціального забезпечення" замінити словами "органу, що призначає пенсії".
3. У частині першій статті 10, у статті 48, у частині першій статті 49, у частині першій статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1999 р., N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "органи соціального захисту населення" в усіх відмінках і числі замінити словами "органи Пенсійного фонду України" у відповідному відмінку і числі.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
2. Кабінету Міністрів України:
вжити заходів щодо підготовки фахівців, які виконуватимуть функції з призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати в умовах персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, проведення фінансових розрахунків перспективних видатків Пенсійного фонду України;
привести чисельність працівників органів праці та соціального захисту населення у відповідність з покладеними на ці органи функціями згідно із законодавством;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
17 січня 2002 року
N 2981-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
2. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10):
1) статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення
Пенсійне забезпечення відповідно до цього Закону здійснюється органами Пенсійного фонду України";
2) у статті 80 слова "до районного (міського) відділу соціального забезпечення" замінити словами і цифрами "до зазначених у статті 81 цього Закону органів";
3) статтю 81 викласти в такій редакції:
"Стаття 81. Органи, що призначають пенсії
Призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати здійснюється органами Пенсійного фонду України";
4) у частині другій статті 82, у частині першій статті 101, у назві статті 102 слова "відділ соціального забезпечення" в усіх відмінках і числі замінити словами "орган, що призначає пенсії" у відповідному відмінку і числі;
5) у статті 102, частинах першій і другій статті 103 слова "органу соціального забезпечення" замінити словами "органу, що призначає пенсії".

30 днiв передплати безкоштовно!