• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці

Верховна Рада України  | Закон від 03.02.2011 № 2978-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 03.02.2011
 • Номер: 2978-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 03.02.2011
 • Номер: 2978-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 33, ст.329 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Пункт 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) після слів "в разі" доповнити словами "відмови у наданні допуску до державної таємниці або".
2. У Законі України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2010 р., N 46, ст. 537):
1) у частині п'ятій статті 22 слова "допуск може надаватися" замінити словами "документи про надання допуску до державної таємниці можуть оформлятися";
2) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Громадянина, якому відмовлено у допуску до державної таємниці, якщо виконання трудових чи службових обов'язків вимагає доступу до державної таємниці, а переміщення на інше робоче місце чи іншу посаду неможливе, може бути в передбаченому законодавством порядку переведено на іншу роботу або службу, не пов'язану з державною таємницею, чи звільнено";
3) у статті 24:
у частині першій слово "місячний" замінити словом "двомісячний";
частину третю після слів "що оформляє" доповнити словами "документи на".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 лютого 2011 року
N 2978-VI